• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!

Yaratanın Önünde Durma Haftası


Bütün insanların Yaratanın önünde durduğunun farkındalığı
Yas.Tek.29:9 - 30:20
MANA
ÇALIŞMALARI

YOL REHBERİ

İLAHİLERİMİZ


ANASAYFA


 Efendimiz diyor ki;

Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğ-madıkça Allah’ın Hükümranlığına giremez. Bedenden doğan be-dendir, Ruh’tan doğan ruhtur. Sana, “Yeniden doğmalısınız” dedi-ğime şaşma. Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh’tan doğan her adam da böy-ledir... Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmaz-sanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olanİnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece yuka-rı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz ya-şama kavuşsun. –Yuhanna 3:5-14.

 Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00-12.30
                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır.