• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz...
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!
  • Matta 5:14-16
DİĞER SAYFALARIMIZ
ETKİNLİKLERİMİZ

ANASAYFA Efendimiz diyor ki;
Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh’a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğie dayanan düşünce Yaratan’a düşmandır…ne var ki, Yaratan’ın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz…Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh’la öldürürseniz yaşayacaksınız. Yaratan’ın Ruhu’yla yönetilenlerin hepsi Yaratan evlatlarıdır

                                         MANAYA TALEBELİK ESASLARI

Daha önce de çalıştığımız gibi ilerleme kendini dar alandan yeni bir dar alana atma değil, teorinin pratikte kendini kanıtlamasıdır. Bu da Matta 6 ve 7.bölümlerinde net olarak işaret edildiği gibi Mesih talebesinin bakış açısını değiştirme hareketliliğinde kendini gösterir. Yani Mesih seviyesinde bir yaşam dünyaya bakış açısının dönüşüp değiştiği bir yaşamdır. Bu bakış açısına göre mana madde ile yer değiştirir. Sürekliliği olmayan, fizik algı ile kısıtlı, tatminsizlikle sonuçlanan madde yerini tam karşıtına manaya terk etmeye başlar. Yine bu yeni bakış açısına göre güven kaygı ile yer değiştirir. Suret olma bilinci, edinim imanı, görüneni görünmeyende açmak esas olur ve son olarak bu yeni bakış açısına göre kişi içsel yargısını “ben için yargıdan” bütün insanlığın hayrına olan “biz için yargıya” taşır. 

IŞIK HÜZMESİ

Yaşam her haliyle işaretleriyle konuşan muhteşem bir sistemin içinde vardır. İşaretleri algılamak bizim içinde bulunduğumuz mana seviyemize göredir. Benliğe göre yaşayanların algısı ile saran Işık Ruh’a göre yaşayanların algısı arasında büyük bir fark vardır. Bu nedenle algılarımız içinde bizim verilere cevaplarımız da bizim yaşamımızı yönlendirecek kapların oluşmasına yoldur. Gerçek kap, hiç bir zaman kesintiye uğramadan sonsuzluk çizgisi üzerinde yaşamla onurlandırılmış bir arzudur. Bu arzuda sonsuzda işlerliği olan ve her zaman Mesih seviyesinde yana mana talebeliğinde devam etme arzusudur. Çünkü bu arzu sonsuzluk hacılarının “yol” arzusudur. Dolayısı ile “gerçeği bilmek” ve “gerçeğin bizi özgür kılması” bu sonsuzluk yolcusu olmada oluşturulan “yol, gerçek ve yaşam” arzusudur. Bu gerçek kap yani arzudur. Bu arzu evrenseldir. Ve böylesi genişliğinde de Işığın sürekli verilerini alıp sarmal bir halde geliştirecek olandır. 
 
ÇALIŞMA TAKVİMİ

Matta 5.6.7.ve 8.Bölümler Üzerinde çalışma

Manaya Talebelik Esaslar -Matta 7.bölümden devam-

Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00

 

Çölde Sayım Üzerinde Çalışma

Beha’alotecha  Haftası-Kandiller- Çölde Sayım-8.Bölümden 12.Bölüm sonuna

Kelam ve Şükran İbadeti öncesi-Pazar Saat 10.00

 

   
  İLAHİLERİMİZDEN 

           0

                            KÜTÜPHANE
                 

                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır.