• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!

Yaratıcın olan Rab'bi
bütün yüreğinle, 
bütün canınla ve
bütün aklınla seveceksin.
İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İkinci buyruk da şudur. 
Komşunu kendin gibi seveceksin.
İSA MESİH
(Mat.22:37-39)
 
YOL REHBERİ


İLAHİLER


KİTAPLAR

ANASAYFA


Ey Sevgi ve İhsan O'lan, Bize merhamet et.
Ey saran ışığı ile bizi saran, Bize merhamet et.
Ey Mesih'inde bize kurtuluş sunan, Bize merhamet et.
Benliğin doymak bilmez alma arzusundan, 
Kötünün her türlü aldatmasından,
Her türlü kötü ve yararsız olandan, 
Kıskançlık, nefret ve gururdan, 
Her tür mevki hırsından, çıkar peşinde koşmaktan, yaratılanı aşağılamaktan,
Her tür felaketlerden, beklenmeyen ölümlerden, savaş, cinayet ve şiddetten. 
İyi olan RAB bizi kurtar. 
Efendimiz diyor ki;

Bu nedenle size şunu söylüyorum: Ne yiyip ne içeceğiz? diye canınız için.. Ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Matta 6:25

 
 “Firavun yaklaşırken, İsrailliler Mısırlılar'ın arkalarından geldiğini görünce dehşete kapılarak RAB'be feryat ettiler. Musa'ya, “Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin?” dediler, “Bak, Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın! Mısır'dayken sana, ‘Bırak bizi, Mısırlılar'a kulluk edelim’ demedik mi? Çölde ölmektense Mısırlılar'a kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu.” Musa, “Korkmayın!” dedi, “Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlılar'ı bir daha hiç görmeyeceksiniz. RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter.” MISIR'DAN ÇIKIŞ‬ ‭14:10-14‬ ‭

Mesih talebesi, kurtuluşu gönenmişliğinde, mana denizinde yüzme gayreti içindeyken, bazen kendini bir türlü, manadan uzakta doğal hali içinde yaşayan eşine dostuna ifade edemez. Hatta Musa’nın defalarca Firavuna açıklamaya çalıştığı gibi kendini, içselliğini anlatmaya çalışır. Ama sanki manadan uzak taraf, daha da uzaklara gider, hatta daha da bir duvar örer önünüzde. Ve bazende adeta bütün bu ve benzeri negatifler adeta düşmanlarınız olur be sizi kovalar durur ve sizi bir yerde kıstırmak ister adeta ve birden Yol’un yolcusu olarak kendinizi, sanki bir noktada sıkışmış hissedersiniz. Bir tarafınızda size doğru ilerleyen, günlük yaşamın anlık gerçekleri ya da bütün bunların bir arada oluşturduğu negatiflerin düşmanlığı ve diğer tarafta Mesihteki yeni yaşamınızın henüz sizde keşfedilmemiş ve keşfedilmedikleri için sizde tedirginlik yaratan bilinmezleri. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Aslında bu metinde ifade edildiği gibi, bu sizi sarıp sıkıştıran büyük karışık çokluk ya da size kaybolmuşluk hissi veren anlık yönsüzlük bir son değil, Mana talebesi için bir başlangıç anıdır. Samimi bir Yol’un yolcusu için, onu saran bütün negtiflere eninde sonunda “durun” deneceği bize bu metinde açıkça hatırlatılmaktadır. Bu Kadim Yazıların, Mesih’te tamamlanmış Tora’nın, bize açıkça işaret ettiği mana gerçekliğidir. Yeter ki böyle hissettiğiniz anlarda asla korkmayın. Mesihte ve Ruh’ta yere sıkı basın. Gönül gözünüzü açın ve Yaratan kurtarışını izleyin ve eğer böyle yaparsanız sizi kovalayan ya da size engel olarak şu an gördüğünüz hiçbir olumsuzluğu bir daha görmezsiniz. Yeter ki; 1.Korkmayın 2.Edinim imanınızda yere sağlam basın 3.Yaratan kurtarışını görebilmek için gönül gözlerinizi açın 4. Ve kadim vaatler ışığında bugün sorun olarak gördüklerinizi bir daha görmeyeceğinizi içten bilin. 
                                             
                                                                                          
RAB kendisine yakaran, İçtenlikle yakaran herkese yakındır. Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların, Feryatlarını işitir, onları kurtarır. RAB korur kendisini seven herkesi, Yok eder kötülerin hepsini.” Mez.‬ ‭145:18-20‬ 
 
Doğru bir yürek,Yüceler Yücesinde, varlığın esas sebebine doğru yönelen bir yürektir. Orada artık Mesihin sesi yani Kelamın işleyişi yer almış demektir. Kapı çalındığında, evrensel işleyişte, eğer vakit tamamsa, kapının açılacağı kesindir. Doğru yürek, Mesihi seviyede ve  bu bilinçte arzu oluşturan ve Yüce O’lanla bağ kurabilendir. Bu bağ kurmada, bütün yürekle bizi kucaklayan, saran Işık, yani kutsal Ruhta işleyiş vardır. Yalnız bu işleyişin etkinliği Yüceler Yücesine tam bir güvene bağlıdır. Emunah yani sadece iman değil, “bilmede iman”,yani “edinim imanı” bu güveni ifade etmektedir. İşte böylesi bir yaklaşımla, kendimizi varlığımızın sahibine tamamen bırakma, (Mesih talebesi olan, mana yolu yolcusu olan) bizlere “Sözle anlatılmaz büyük bir sevinçle coşku” -1.Petrus 1:8 getirecektir. Bu bol yaşamın olmazsa olmazıdır. Mezmurcunun 34.Mezmurda dediği gibi “ tadın ve görün ya da gelin ve görün, RAB ne iyidir; ne mutludur O’na sığınan insan”. Evet bunun gerçektende içselliğimizde açılması esastır. O böylesi içten yaklaşımlarımızda bizi, içten işiten ve cevap verendir. İçsel acı ve yaralarımızı  iyileştirecek olan, karşıtlarımızı ya da engellerimiz önümüzden  kaldıracak olandır. Yücelik için bunlar zor değildir.-2.Kr.3:18 Yeter ki bizler bize zor olmayalım. Hep Işıkla dolu olduğunuz nice günlere kardeşlerim.
Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00-12.30
                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır.