• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz...
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!
  • Matta 5:14-16
DİĞER SAYFALARIMIZ
ETKİNLİKLERİMİZ

ANASAYFA Efendimiz diyor ki;

Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.  Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.  İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir?-Matta 16:25-26

                                         MANAYA TALEBELİK ESASLARI

 Manaya talebelik Mesihe talebeliktir. Yuhanna ve Andreas Mesih’e talebe olmayı kendileri talep etmişlerdir. Ve Efendimiz de bunun üzerine “gelin, görün” sözleri ile onların kendi takipçisi olmalarına izin vermiş, yol açmıştır. Filipus ve Natanel içinde durum aynıdır. Çağrı, taleple buluşmuş ve talebe “Yol’un talebesi” olmuştur. Bu manevi bir yolculuktur. Yalnız yazılara göre iki tür talep olduğuna dikkat çekilmektedir. Bunlardan ilki aktif taleptir. Mesih İsa “ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin”-Lk.9:23 demektedir. Bu izlemede bir bedel olduğu kesindir. Çünkü yine Efendimiz talebesi olmayı talep edene “tilkilerin ini, kuşların yuvası vardır. Ama İnsanoğlu’nunu başını koyabileceği bir yeri yoktur”-Mt.8:20 diye cevap vermektedir. Kısacası aktif talep mana yolculuğunun bedelini kabul edip gerçekten manaya talebeliye baş koyma anlamındadır. İkini talep türü ise pasif taleptir. Kişi Mesih’e talebeliği istemektedir ama maalesef yaşamındaki bir çok şey o kişi için bir anlamda engeldiri. Pasif talepte “izin ver önce babamı gömeyim”-Mt.8:21 şeklinde bir uzun vadeli engele işaret vardır. Mesih talebelikte esas aktif taleptir. Nefsi inkar etmek, her gün çarmıhı yüklenmek yani günün sorumluluklarını üstlenmek ve Mesih’in ardı sıra gitmek ama hemen şimdi. Özürsüz.


IŞIK HÜZMESİ

Acılar yolu aslında korku ve endişe yoludur. Küçük sürünün korkmaması esasında yüklerin Mesih’e devri talebinde ise kişi içini mana yolu korku üstüne çıkabilme, kaygıyı kenarda bırakabilme söz konusudur. Acılar yolunda geleceğin belirsizliği, anın an olarak algılanmaması ve değişimin getirecekleri kişiyi her an kırılmaya eğilimli camdan bir fanus içinde, hem de kendi oluşturduğu bir fanus içinde yaşamaya itecektir. Moav kralı Balak’ın aslında içinde bulunduğu durumda tam böyle bir durumdur. Değişim korkusunun getirdiği kaygılar sonucunda ise kişinin rehberliğini yüklenecek olan hiç kuşkusuz kişinin kendisi gibi bir temel üzerinde negatif tarafta yükselmiş bir ruh olan Balam gibi biridir.  Kısacası her ikisi de kendi oluşturdukları ilizyonun kölesidirler. Oysa İsra-el kölelikten özgürlüğe Adem seviyesinden Mesih seviyesine yürüyendir. Dolayısı ile Yol, gerçekle yüzleşme ve gerçekle yüzleşme ise gerçek yaşam demektir. 


 
ÇALIŞMA TAKVİMİ

Matta 5.6.7.ve 8.Bölümler Üzerinde çalışma

Manaya Talebelik Esaslar -Matta 8.bölümden devam-

Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00-12.30

 

Çölde Sayım Üzerinde Çalışma-Balak bölümü- Sayılar 22’den 25’e kadar.

Kelam ve Şükran İbadeti öncesi-Pazar Saat 10.00

 

   
  İLAHİLERİMİZDEN 

           0

                            KÜTÜPHANE
                 

                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır.