• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz...
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!
  • Matta 5:14-16
DİĞER SAYFALARIMIZ
ETKİNLİKLERİMİZ

ANASAYFA Efendimiz diyor ki;

Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır-Matta 6:19-21

                                         MANAYA TALEBELİK ESASLARI

İki Temel Kaynak

 Mesihte yaşamı sürekli kılabilmek ancak tuz ve ışık olma anlamında düşmanı dahi sevebilme gibi temel Mesihi uygulamaları gerçekten ve samimiyetle yaşama indirgemekle mümkündür. Elbette bu tamamen benlik için alma arzusunda yaşayan insanlar için hiç de kolay değildir. Bu nedenle Mesihi seviyede mana yaşamını iki temel kaynak ile desteklemek esas olmalıdır. Bunlardan biri dua yani “özle sürekli bağ kurabilmektir”. Bir diğeri ise oruç ya da bir anlamda bedeni ruha değilde ruhu bedene hakim kılabilme uygulamasıdır. Bu iki temel kaynak her tür dinsellik kaygılarından uzak gerçekten yürekten uygulandığı ve tamamen Yaratanla Yaratılan arasında bir bağ oluşturduğu sürece Mesihi yaşamın sürekliliği için gerçekten esaslı iki temel olmuş olacaktır. Bu iki temel kaynağın ilki içinde sadece dua yani sonlu olanın sonsuz olanla buluşması değil aynı zamanda evrenle birlikte evren içinde sunulan ve bizlere ulaşan bütün verilerinde farkındalığında olma yani bereketleme de vardır. Bereketleme aslında bir anlamda farkındalığın getirdiği övgüde verinin zenginliğini görebilme ve bu anlamda veriyi zengin kılmadır.  


 IŞIK HÜZMESİ

Yedi Temel Karakter

Yedi temel kavram yedi hafta içinde yedi erdemle yani Ruh’un rehberliğinde yedi Mesihi karakterle işlendiğinde gerçekten içteki ışığın kararmasını engelleyecek bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu sembolik olarak adeta Mısırdan çıkış sonrası Tora’nın yani Yaratan’dan ışıyan Nur’un edinilmesine dek geçen 49 gün içinde sunulan Omar-hamt kurbanı gibi bir kurban sunmadır. Bu yedi temel karakter ancak her günlük Mesihi yürüyüşle yaşamda bizi etkin ve yetkin mana talebesi kılacak olandır. Bu temel karakteristik özelliklerin başında hiç kuşkusuz Yaratan’dan ışıyan karşılıksız veri, hakiki ve samimi Yaratma aşkı, sevgisidir. Bu sevgi çöl yürüyüşünde ilk hafta tabi sembolik olarak ve gün gün yedi gün boyunca iyi işlenmeli ve içimizde iyi açılmalıdır. Sonra ikinci hafta yine yedi gün boyunca disiplin bir anlamda mecazen kişinin sol algısı yani yargılar, ön yargılar ele alınmalı ve sonra yüreğe yani sevgi ve disiplinde dengeye, güzelliğe inilmelidir. Bundan sonra dayanma gücü ve alçak gönüllülük haftaları gelir ve sonra kök yani Yaratanla Mesih’te ve Ruh’ta bütünleşmede üstün altta ışıması yani suretsize suret olma o en alt noktada insanı soylulukta açmış olacaktır.


 
ÇALIŞMA TAKVİMİ

Manaya Talebelik Esasları -Matta 6.bölümden devam-

Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00

Levililer Üzerinde Çalışma- Dağ- Emor haftası sonu ve Behar Haftası

Kelam ve Şükran İbadeti öncesi-Pazar Saat 10.00

 

      İLAHİLERİMİZDEN 

           0

 
                 

                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır.