• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!

Yaratıcın olan Rab'bi
bütün yüreğinle, 
bütün canınla ve
bütün aklınla seveceksin.
İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İkinci buyruk da şudur. 
Komşunu kendin gibi seveceksin.
İSA MESİH
(Mat.22:37-39)
 
MANA
ÇALIŞMALARI

GENEL
YOL REHBERİ

İLAHİLER


KİTAPLAR

ANASAYFAEfendimiz diyor ki;

Bu nedenle size şunu söylüyorum: Ne yiyip ne içeceğiz? diye canınız için.. Ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Matta 6:25

 “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.”1.Kor.13:4-7‬ ‭

Sevgi aslında dünya algısının ötesinde bir yaratabilme eylemidir. Kökleri Suretsiz olana dayanır. Çünkü Sevgi Suretsiz olandan kaynak bulmuş, ve sureti ise sevgisine bir yol, bir kanal olsun diye yaratmıştır. Dolayısı ile Yaratan yarattığı bu kanaldan, yaratıcılık işlevini karşılıksızlık ilkesinde sürdürüp durmaktadır. Bu işlev ruhta fakir olma ile, barışa, esenliğe, iyiye, doğruya, güzele dönüştürüp değiştiren işleyişi ile, kaynaktan hiç durmaksızın kaynayan yaratıcılığına devam edip durmaktadır. Böylelikle Mesihi gönenmiş talebe, Yaratanda yaratılmış yaratancık olmaya dönüşüp değiştiğinde, karşılıksızlık ilkesinde, aynı Efendisi ve kurtarıcısı Mesih misali, bu işlevin kendi üstünden gerçekleşmesine yol açmış olmaktadır. Mana talebesi, kendi benliği için hep alan olmak yerine, hep karşılık beklemeden veren oldukça, hep o muhteşem gerçek sevgiyi aktive etmekte ve her tür kaosu bir yolla ıslah ile buluşturmaktadır. Görüldüğü  gibi mana yolundaki gerçek Mesih talebesinin algıladığı sevgi, doğal hali ile insanın sürekli ağzına alışkanlık edindiği sevgi kavramından ve bu kavramın anlamından çok ama çok farklıdır. Gerçek anlamında sevgi, dilde ifade bulmadan yaşamda ışıl ışıl parlayan ve bir o kadar da işlevi ile varlığında Yaratana onur getiren, harika bir bol yaşam uygulamasıdır. Sevgi bütün bu işleyişi ile aktive olduğunda, gönül zaten Mesih olmuş demektir. Gönlün Mesih olduğu bir yükseklikte Ruhla günün tüm verilerini her günden daha farklı, her günden daha güçlü kucaklamaya günaydın kardeşlerim. Varlığınız sevgi, gününüz sevgiye yol olsun..
                                             
                                                                                          

 “Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Yaratan ışıktır, O'nda hiç karanlık yoktur. O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Mesih İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.”
‭‭1.Yuh.‬ ‭1:5-7‬ 

Işık, netliği en güzel ifade eden bir sözcüktür. Bu netlikte Yaratan isteminin kararlı ve oldukça açık bir biçimde işleyişi vardır. Bu işleyişte boşluk, şekilsizlik ve karanlık yer almaz. Dolayısı ile utanç ekmeği ( yani gayretsizlik), durduramama (gidişi frenliyememe) ve ilizyon(doğru görememe, yanılgı) Işığın, yani Yaratan irade ve kararlı isteminin olduğu yerde, asla  yer alamaz. O zaman bir kişi Yaratanda olduğunu söylüyor, ama hala yaşamının bir çok alanında bocalıyor ve hep karanlığı kolay bir kaçış alanı olarak görüyorsa burada açıkça bir sorun var demektir. Bu elbette hiç bocalamamak demek değildir. Ama Mesihle yaşamda her gün biraz daha az bocalama sağlıklı bir ruhsal yaşam işareti iken bunun tersi sorundur. Bu nedenle Mesih İsa bizden “evetiniz evet, hayırınız hayır” olsun şeklinde bir kararlılık ve netlik istemektedir. Bu ve benzeri buyrukların yaşamımızda etkin olması içinde öncelikle merhamet(kaosu ıslah) ve hüküm ortasında bulunan denge kolonunu edinmemiz esastır. Bunu edinmek, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” diyeni, içe giyinmek demektir. Bu dengedir. Denge Mesih’in bahsettiği gerçektir. Gerçeklik ise, kişinin kendi gölgesinin etkisinde yürümemesi demektir. Yani bu mecaz olarak öğle güneşinde yürümek, yani hiç gölgelerin etkin olmadığı bir netlikte yürümek gibidir. Bu kişinin özünde, olduğu gibi olmasıdır. Ancak o zaman mana talebesinde,bütün bu gerçekleri bize aktarabilmek uğruna kendini feda eden Mesihin bütün yaşam öğretileri etkin ve yetkin olmaya başlayacaktır. Bu aydınlığın yaşamımızda etkin ve yetkinliğidir. Ve işte ancak o zaman “Evet”, gerçekten evet ve “hayır” gerçekten hayırdır. Gerçek, yani denge ve doğruluk dediğimiz denge de yaşam, artık Mesih talebesinin pusulasıdır. Bu pusula yönü Yol olan yaşama işaret eder ve yaşama yön olur. Yönü Yol olan ve yaşama yön olan yola uğurlar ola.

Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00-12.30
                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır.