• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
ANASAYFA

ALL SAINTS MODA KİLİSESİ

Korkmayın! Size bütün herkesi sevindirecek bir kurtarıcı doğdu! Korkmayın! Yüceler Yücesi Işık'la egemenliği size vermeyi uygun gördü! Yüce O'lan "Işık olsun" dedi ve "Işık" oldu. Her yer ışıkla Doldu.

Dar kapıdan girmeye gayret edin-Lk.13:22 Dar kapı, önemli bir sembol olarak kullanılmaktadır. Burada dışardan içeri giriş, bir yere giriş, dahil olma, haricilikten kurtulma gibi anlamlar vardır. Ama aynı şekilde bunun kolay olmadığı da vurgulanmaktadır. Çünkü kapının dar olması ve gayret edilmesinin gerekliliği bunu ifade etmektedir. Bir de işin ilginç tarafı, bu kapının belli bir süre sonra kapanacağının bildirilmesidir. Bu kapanma, belki de bizim gayretimizin eksilmesi, vaz geçmemiz anlamında da olabilir. Metne göre, aslında kapı dışında kalma durumunun dinci Yahudileri kapsadığı da görülmektedir. Çünkü”İbrahim’i, İshak’I, Yakup’u ve bütün peygamberleri Tanrı’nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman, aranızda ağlayış ve dış gıcırtısı olacaktır” denmektedir. Özellikle “İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı’nın Egemenliğinde sofraya oturacaklar” denmesi ise Yahudilere açık bir uyarıdır. Bu kapının yalnız Yahudilere değil, milletlere de açık olduğu nettir.
Herkese Çağrı -Mt.22:1-14 Çağrılanlar çok, ama seçilenler azdır-Mt.22:14 Sembollerin dilleri vardır. Konuşurlar. Mesih İsa’nın mesellerinde de bu çok etkindir. Mesela Yuhanna İncil’inde anlatılan Kana’daki düğünde suyun şaraba çevrilmesi, olgunlaşmanın, Mesih düşüncesini edinmenin önemini ve sürecini anlatmakta ve aslında bütün Mesih talebelerine önemli bir mesaj vermektedir. Bu meselde de yine bir düğün sembolü vardır. Düğün Kralın oğlu içindir. Aslında anlatılmak istenilen Baba’nın İsa ile gelini yani (Mesih topluluğunun) birlikteliğinin coşkusudur. Bu birlikteliğe işaret ve bu bedene katılmaya davet vardır. Dolayısı ile Mesih İsa Tora’yı tamamlamaya geldiğine göre öncelikle çağrıyı alacak olan Tora’yı ellerinde tutanlar olmuştur. Ama ilk çağrıda red cevabını verdikleri gibi ikinci çağrıda da sudan bahanelerle yine böylesi önemli bir daveti ellerinin tersi ile itmişlerdir.