• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!
YOL REHBERİ


İLAHİLER


KİTAPLAR

ANASAYFA


Her şeye gücü yeten Yüce Yaratan'a ibadet, aslında vakitle sınırlandırılamaz. Soluk almak dahi bir anlamda O'nu yüceltmek, O'nun muhteşem varlığı, muhteşem yaratıcılığı önünde eğilmek anlamındadır. 

Ama kainatı belli bir düzende yaratmış olanın suretinde yaratılmışlar olarak, O'nun huzuruna bile bellir bir düzende çıkmak, Yaratan'ın düzenine uyum içinde ruhta ve gerçekte ibadet etmek anlamındadır. 

Düzenli ibadetin lütfu ve bereketi RAB'bin kendi takdirindedir. Kutsal Yazılar içinde bizlere sunulmuş olun bir çok mana önderlerinin örnek iman hayatlarına ve daha da önemlisi Efendimiz Mesih İsa'nın kendi uygulama ve kabullerine göre, samimi iman sahibinin ibadet vakitleri Sabah, Öğlen, Akşam vakitleri ile Kelam ve Şükran ibadetidir. Şabat'ın (yedinci gün) değerini bilmekte bir o kadar yaşamı manasında yaşamak için bir o kadar önemlidir. 
                                                Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin,
                                                               çarmıhını yüklenip beni izlesin.
    
                                    -Mt.16:24
                            Yol,gerçek ve yaşam benim.-
                                       Yuh.14:6

Mesihle mana yoluna çıkmanın temel prensibi öncelikle kişinin kendi nefsini, bir diğer anlamda "kendi için alma arzusunun" istemlerini inkar etmesi iledir. Elbette böyle bir durum kişiye ızdırap verecek olan, çarmıha çakılmış gibi acı verecek olan  zor bir durumdur. Çünkü insan doğuştan itibaren "kendi çıkarı için alma arzusu" ile hareket etmeye alışmıştır. Oysa Mesih'te Yüce O'lanla bütünleşmenin yolu maddenin üstüne çıkılmasındadır. Bu maddeyi inkar değil, sadece maddenin manaya hükmetmesine mani olmak demektir. İşte bu nefis inkarı ve sonrasında kişinin üzerine yığılacak olan sorumluluğunu çarmıh misali taşıması Mesih'i izlemeyi getirecektir. Mesih'i izlemek nefsi inkar ve bu durumun getirdiği kayıpların acısını yüklenmekledir. Bunun sebebi "Yol, gerçek ve yaşam" benim diyen Mesih'in kurtuluş yolunun tamamen içsellik ve mana ile ilişkili olmasıdır. Bu nedenle bu yol doktrin ve gelenekleri ile yükselen bir din asla olmamıştır. Her ne kadar insanlar Mesihi yolu farklı farklı din ve mezheplerin içine alıp çeşit çeşit şekillerde yorumlamışlarsa da esas Mesihi görmek için onun müjde ve öğretileriyle yaşadığı o ilk döneme bakmak herhalde yeterli olacaktır. 

Çöl Yürüyüşü

RAB'bin Dağı'ndan ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için RAB'bin antlaşma sandığı üç gün boyunca önleri sıra gitti. Çölde Sayım 10:33

Bizler, bize ihsan edilmiş olan bütün evren sisteminden her gün keşif yoluyla öğrendiğimiz gibi, diğer insan kardeşlerimizin deneyimlerinden de çok şeyler öğreniriz. İnsan kardeşlerimiz, ister "mana yolunda" olsunlar, isterse acılar yolunda" olsunlar, yine de yaşamları ile bizlerin sürekli olarak birşeyler keşfetmemize yardımcıdırlar. İnsanlar öncelikle yalnız kendileri için alma arzuları için kayıptırlar. Zaman zaman bu kayıp halleri içinde kendilerine ışıyan ışığı görenlerin farkındalıkları bazılarının mana yoluna yönelmelerini sağlamaktadır. Bu yönelme adeta Musa ile denizi aşan İsrail gibi bu farkındalıkta "mana yoluna" yönelenleri, o ilahi dağın etrafına getirmekte ve belli bir süreçte yükselişlerine yol olmaktadır. Bu yükselişte doğal olarak"manaya talebe" olanları dağı aşmaya ve Yaratanla bütünleşmeye doğru zorlu bir yürüyüşe çıkmalarına neden olmaktadır. Böylesi bir içsel yolculuk" nereden geliyorum ve nereye gidiyorum" şeklinde her insanın sorduğu soruya oldukça içrek ve deneyimsel bir cevaptır. Kısacası söylemek gerekirse bu bölümler sadece halkın yolculuğunun öyküsü  değil, bu içsel yolculuğumuzun içrek anlatımıdır. 
 
 İnsan ne ekerse onu  biçer. 
Kendi benliğine eken, 
benlikten ölüm biçecektir. 
Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz 
yaşam biçecektir.
Galatyalılar 6:7-8 

Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00-12.30
                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır.