• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ

Presbiteryen Reform İlahiyat Temelleri

Presbiteryenler, Mesih İsa’nın peygamber, kahin ve kral olarak üç İncilsel görevi yerine getirdiğine inanırlar.
Bir peygamber olarak
 Sözü ve Ruhu aracılığıyla Tanrı’nın kurtuluşumuz için olan isteğini bizlere açıklamıştır (I.Petrus 1:11; 3:18-20 [Tesniye 18:15-18] Yuhanna 8:26-28; 12:49-50; 14:10, 24, Matta 24:3-35; Luka 19:41-44, Matta 21:11, 46; Luka 7:16; 24:19; Yuhanna 6:14).

 

Mesih İsa bir kahin olarak Tanrısal adaletin gereklerini yerine getirmek için kendisini bir kurban olarak sunmuştur. Böylece bizi Tanrıyla barıştırmıştır ve bizim için durmadan aracılık etmektedir. (Mezmur 110:4; Zekeriya 6:13; İşaya 53, İbraniler3:1; 4:14; 5:5; 6:29; 7:26; 8:1, [Markos 10:45; Yuhanna 1:29; Romalılar 3:24-25; I.Korintliler 5:7; I.Yuhanna 2:2; I.Petrus 2:24; 3:18).

 

Mesih İsa bir Kral olarak O’nun ve bizim tüm düşmanlarımızı etkisiz bırakır. Mesih’in kral olarak doldurduğu yer ruhsaldır; kalplerimiz ve hayatlarımızda hüküm sürmektedir. Krallığı kilisenin hizmetiyle genişlemektedir (Matta 12:28; Luka 17:21; Koloseliler1:13).

  
32 kez okundu