• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ

Presbiteryen Reform İlahiyat Temelleri
Her insan olabileceklerinin en kötüsü olmasa bile, hepsi günah içinde ölü olduğundan Mesih’in kurtuluşa götüren bilgisine kendi özgür iradeleriyle ulaşamazlar. İnsanoğlunun düşüşü (Tekvin 3), günahın insanın tüm benliğini –duygularını, anlayışını ve iradesini- etkilediği anlamına gelir. İnsan gerçek ahlaki kararlar verebilme açısından özgür olmasına karşın, insanın kendiliğinden Tanrı’yı araması, Mesih’e dönebilmesi ve tövbe etmesi imkansızdır (Efesliler 2:1-3, Yuhanna 3:19; 5:40). Çünkü günaha tutsaktır (II.Timoteyus 2:25), Müjdenin ışığına karşı kördür (II.Korintliler 4:4, Markos 4:11), kurtuluş bilgisine sahip değildir (I.Korintliler 2:14), doğruluğu aramaz (Romalılar 3:10-18).
  
17 kez okundu