• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ

Presbiteryen Reform İlahiyat Temelleri
“Tamamıyla Bozulmuşluk, Şartsız Seçim, Kısıtlı Kefaret, Kutsalların Dayanması” öğretilerinde mantıksal bir süreklilik vardır. Eğer insan kendini kurtaramıyorsa, Tanrı bazılarını kurtuluş için seçmiş ve Mesih de bu seçilmişler için kurtuluşu elde etmişse, o zaman Tanrı doğal olarak bu kurtuluşu o kişilere vermek için gerekenleri sağlayacaktır. “Karşı Konulmaz Lütuf” ile, Kutsal Ruh’un kör günahkarın gözünü açtığı; onu günaha tutsaklığından kurtardığı, Müjde’yi dinlemesi ve Tanrı’yı araması için ölmüş canın diriliş ile yenilemesini anlıyoruz. Tanrı’nın bu çağrısı engellenemez çünkü Tanrı’nın planının kesinlikle önüne geçilemez (Daniel 4:35; Eyüp 42:2; Mezmur 33:11; İşaya 14:24; Efesliler 1:11). Kutsal Kitapta görüyoruz ki, Tanrı insanları Mesih’e çağırır ve hiç kimse çekilmediği taktirde Mesih’e gelemez (Yuhanna 6:37, 44, Galatyalılar 1:15, Elçilerin İşleri 16:14-15, Titus 3:5; Efesliler 1:19-20; I.Petrus 2:9; Yuhanna 3:3; Koloseliler 2:13; II.Korintliler 5:17; Hezekiel 11:19).
  
14 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın