• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ

Presbiteryen Reform İlahiyat Temelleri
Presbiteryenler, Kutsal Yazıların sadece iki Sakrament (Ruhsal Giz –Ruhsal Tören) öğrettiğine inanırlar: Rab’bin Sofrası ve Vaftiz.
Sakramentler, ruhsal lütufların görülebilir sembolleridir. Bu semboller vaftizde su, Rab’bin Sofrası’nda ise ekmek ve şaraptır. Sembollerin amacı, sembolize ettikleri içsel lütuflara dikkat çekmektir. Bu içsel lütuflar imanla olan aklanma (Romalılar 4:11); günahların bağışlanması (Markos 1:4);iman ve tövbe (Markos 1:4; 16:16), ölümde ve dirilişte Mesih’le beraberliktir (Romalılar 6:3-4; Koloseliler 2:11-12). Sakramentler, Tanrı’nın insanlarla yaptığı Yeni Antlaşmanın (ahitin) mühürleridirler.
 
Rab’bin Sofrası’nda kırılan ekmek, Mesih İsa’nın bedenini, şarap ise akıtılan kanını simgeler. Bunların yenmesi ve içilmesi, Mesih’in ölümünün getirdiği faydaların ruhsal kabulü anlamına gelir. Bu Sofra, O’nun ölümünü ve tekrar gelecek olmasını hatırlatır. Sofra’dan alan kişi, Mesih’i Rab ve Kurtarıcısı olarak kabul edip Üçlü Birlikte tek olan Tanrı’ya iman ettiğini açıklamış olur. Presbiteryenler Rab’bin Sofrası’nın yapılışı sırasında orada Mesih’in Ruhsal Varlığının da özel olarak orada bulunduğuna inanırlar –bunun anlamı, Mesih’in ölümünün getirdiği faydaların Kutsal Ruh tarafından inanlılara verildiğidir. Vaftiz olmamış kişilerin bu sofradan pay almalarına izin verilmez.
 
Vaftiz, Mesih’in kutsal elçisel ve evrensel (katolik) kilisesine bir giriştir. Kişinin, Kutsal Ruh tarafından günahtan arınmasını simgeler ve mühürler. Kutsal Kitap, günahkar insanın Tanrı’nın Krallığına alınmadan önce Kutsal Ruh tarafından yenilenmesi gerektiğinin üzerinde durur (Yuhanna 3:3; Hezekiel 36:26-27; Titus 3:5). Vaftiz aynı zamanda Mesih’le ve halkıyla olan beraberliğimizin simgesi ve mührüdür (Romalılar 6:3-6; I.Korintliler 12:13; Galatyalılar 3:27-28; Koloseliler 2:11-12). Mesih’in ölümünün ve dirilişinin gücü, Kutsal Ruh’un yenilemesiyle günahın pisliğinden tiksinme ve her suçtan arınma verir. Vaftiz de, bu yenilenme aracılığıyla Mesih’le olan beraberliğimizi simgeler. “Vaftiz ile gelen kurtuluş” fikri presbiteryenlikte yoktur. Kutsal Kitap’ın içindeki Antlaşmasal birlik ve süreklilikten dolayı bebekler de vaftiz edilir. Vaftizde [suyun] dökme ya da serpme modelinin Kutsal Kitap’ın öğrettiği geçerli bir yol kabul edilir –suya batırma yoluyla yapılan vaftize ise itiraz etmezler.
  
19 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın