• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ

Presbiteryen Reform İlahiyat Temelleri
1-) Görevliler
Presbiteryenler, elçisel yönetim şekli olan “ihtiyar heyetli” yönetim kabul etmişlerdir. Mesih, kilisenin başı (Efesliler 1:22-23) olarak kilisesi üzerindeki hükümdarlığını Sözü, Ruh’u ve insanların hizmeti aracılığıyla sürdürür (Efesliler 4:10-12). Kilisede düzen için Tanrı tarafından oluşturulan iki görev kabul edilir: (1-) ihtiyar, (2-) diyakon.
 
İhtiyarlar (presbiterler), ruhsal gözetmenlik yapmak üzere Tanrı tarafından atanmış kişilerdir (Elçilerin İşleri 14:23; 11:30; 15:2, 6, 23; 16:4; 20:17; 21:18; I.Timoteyus 3:1-7; 5:17-20; Yakup 5:14; I.Petrus 5:1-3; İbraniler 13:17). Presbiterler iki farklı rol üstlenirler: “yöneten ihtiyar” olarak hastaları ziyaret ve acı içinde olanları teselli ederek, kilisenin çocuklarını besleyip koruyarak, insanlarla ve insanlar için dua ederek ve vaaz edilen Söz’e karşılık topluluk içinde meyve verilmesini dikkatle takip ederek ruhsal gözetmenliklerini yerine getirirler.
 
Presbiterler “öğreten ihtiyar” olarak Söz’de ve doktrinde çalışmak üzere ayrılmış kişilerdir (I.Timoteyus 5:17). Bu tür Presbiterlere (ihtiyalara) çoğunlukla “pastör” denir. Onların görevi Sözü vaaz etmek, sakramentleri yapmak, Kiliseyi her şekilde koruyup büyümesini ve gelişmesini sağlayacak disiplinleri dikkatle yerine getirmektir. Ancak Presbiterler (ihtiyarlar) arasında yetki değil görev farkı vardır (I.Timoteyus 3:1-7).
 
Diyakonlar hizmet görevine atanmışlardır (Elçilerin İşleri 6:1-6). Ruhsal gereklilikleri en azından bir ihtiyarınki kadar yüksektir (I.Timoteyus 3:8-10). Kilisenin tüm fiziksel mallarıyla ilgilenirler. Görevlerinin denetimi konusunda “ihtiyarlar topluluğu” gözetimi altındadırlar. Presbiterler ve Diyakonlar akademik eğitimlerini tamamladıktan sonra Ruhani Kurul tarafından atanırlar.
 
2-) Yönetim
Kilise yönetimi bir ya da birkaç topluluk üzerinde yetkisi bulunan alt ve üst seviyede mahkemeden oluşur. Elçilerin İşleri 15. bölümdeki Kudüs Konsülü bizlere Presbiteryen Kiliseler arasındaki bağlılık kavramını göstermektedir. Kudüs Konsülü Antakya kilisesindeki sorun hakkında bir hüküm vermiştir. Bu kararda demokratik bir şekilde bütün kilise cemaati değil, Elçiler kendi aralarında karar vermişlerdir. Elçiler sorun hakkında tartıştıktan sonra (Elçilerin İşleri 15:4-19) vardıkları mahkeme kararına uyulması için Antakya Kilisesine bildirdiler (Elçilerin İşleri 15:28-29) ve bu karara itaat edilmesi için diğer kiliselere de bu mahkeme kararı duyurulmuştur (Elçilerin İşleri 16:4).
  
22 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın