• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
  • ALL SAINTS MODA KİLİSESİ
  • Dünyanın Işığı Sizsiniz
  • ALL SAINTS MODA
  • Sizin Işığınız İnsanların Önünde Öyle Parlasın ki...
  • ALL SAINTS MODA
  • Göklerdeki Babanız'ı Yüceltsinler!
YOL REHBERİ


İLAHİLER


KİTAPLAR

ANASAYFA

Kainat muhteşemdir. Muhteşemdir,çünkü Kainatın Efendisi olan Yaratan muhteşemdir. Dünyadaki gören birçok gözün ifade ettiği gibi galaksiler,yıldızlar,gezegenler bu muhteşemliği anlatmaya yeter de artar bile. Ama kelimeler aslında ifade edemez. Etmemesi de zaten esas olanıdır.

Kainat cansız,bitkisel ve hayvansal seviyeledeki yaratılışın gerçekleşmesinden sonra konuşan düzeyde insanlar bu tabloda dördüncü seviyede yerlerini almışlardır.

Milyonlarca yıldır işlenen muhteşem bir kainat yaratılışı içinde dördüncü seviyede olan insan,Yaratan'a,yani yaratılışında ki esas gaye olan Allah suretine dönüşmesi için vardır ve bu seviyede ancak maneviyat arayışına kadar gelebilmiştir. Demek ki,konuşan seviyeden sonra kapısını açmaya başladığı ruhsallık seviyesinde kim bilir daha nerelere gidebilecektir. O zaman yaratılışa bakarak Yaratan'ın daha ne muhteşem şeyler yapacağını ve O'na yönelenlerin ne kadar ebedi bir süreç içinde olduklarını görmek aslında hiç de zor değildir. Yeter ki,görmek istenilsin...Bilgelikten ayrılma, o seni korur.

Sev onu, seni gözetir.


Süleymanın Meselleri 4:6


Bilgelik, eğer uçsuz bucaksız evren misali, içe bakan bir pencereyse şayet, kişiyi olduran bir yaşam gerçeğidir. Bize bol yaşam gerçeğini öğretmeye yoldur. Bu yolda yolculuk,Yol’u sahiplenmeden içe edinmekle sonsuza yolculuktur. Bilgelik zaten sonsuzda var olan, ama aslında sonsuzda sonsuzla kucaklaşıp yok olan bir yaratılmışın Yaratanla Mesihte buluşmasıdır. Orada sahiplik sadece sahibinindir. Ama sahibin sahip olduğu yaratılış yani kul artık kul değildir. O artık dosttur. Ve o artık esas Efendisine dost olmuştur. O zaman bir diğer anlamda bilgelik, esas Dost Olanla dost olmaktır. Dostu sevmektir ve sevmenin muhteşem kucaklayıcı gücünde bir o kadarda korunmaktır . Bilgeliğiniz bilgeliğin esas sahibinde daim olsun. 

                                                


RAB Sina Çölü'nde, Buluşma Çadırı'nda Musa'ya şöyle seslendi:

   "Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın.

Çölde Sayım 1:1-2

Mısır’dan çıkış önemli bir seviyeye harekettir. Sina ise farklı bir

seviyedir. Sina sonrasında ise artık bu yeni seviye insanı esas

olması gereken yere taşımayı hedefleyen bir seviyedir. Bu her

üç seviyenin de mana bakış açımız için oldukça önemi vardır.

 Kadim yazıların anlatımında da ifade bulduğu gibi, aslında in-

san kendi kendine köledir. Yani bir anlamda kendi Mısır’ında

 dünyaya gelmiştir. Bu bütünden kopup gelme halidir. Parça

farkındalığı bütünü fark ettirecek önemli bir noktadır. Ve bu

nokta “benlik için alma arzusunda” kendini ifade etmektedir.

İnsan önce bu alt ve parça seviyesi farkındalığında olmalıdır ki,

 üstü yani bütünü arzulayabilsin. Bütün aslında Yaratan’ın ifşa-

sıdır. Gelinen ve dönülecek olan yer zaten bütündür.

 Parçada olduğunu yani sadece “benlik için alma arzusunda”

olduğunu fark eden insan, işte bu noktada “dar alan” anlamına gelen, kendi “Mısır’ından” hareket etmeye başlar. Bu bütünün

parçaya çağrısıdır. Burada Mısır’dan çıkış ise, aynı zamanda

parçanın bütüne özlemi ile de ifade bulmaktadır. Aslında üst,

yani mantık üstü, “bütün”, “yaratan bilinç”, bu harekete geçişi

sağlayandır. Bu bütün kavramı harekete geçişi sağladığı gibi,

kurtuluş kavramını da devreye sokar ve kişiyi yönlendirir. Bu

harekete geçişi sağlama ve yönlendirme “üstün gücünü” yani

Yaratan gücünü alta çekmesi, bir diğer deyişle Yaratan işlevin

insanını kendine çekmesidir. Maddede yaratılmış insan, kendi

 egosuna yani “firavununa köleliğinden”, Mesih’in kurtarış müj-

desi ile mananın insanı mirasçı kılan yüksekliğine çekilmekte-

dir. Bu birinci aşamadır.


 
 

Ey adil Baba,dünya seni bilmedi,ben ise,seni bildim;bunlar da beni sen gönderdiğini bildiler.Bana olan sevgin onlarda olsun,bende onlarda olayım diye senin ismini onlara bildirdim ve bildireceğim.

Yuhanna 17:25-26


Kelam ve Şükran İbadeti- Pazar Saat 11.00-12.30
                                 Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği tarafından hazırlanmaktadır. 
Bilgelik, eğer uçsuz bucaksız evren misali, içe bakan bir pencereyse şayet, kişiyi olduran bir yaşam gerçeğidir. Bize bol yaşam gerçeğini öğretmeye yoldur. Bu yolda yolculuk,Yol’u sahiplenmeden içe edinmekle sonsuza yolculuktur. Bilgelik zaten sonsuzda var olan, ama aslında sonsuzda sonsuzla kucaklaşıp yok olan bir yaratılmışın Yaratanla Mesihte buluşmasıdır. Orada sahiplik sadece sahibinindir. Ama sahibin sahip olduğu yaratılış yani kul artık kul değildir. O artık dosttur. Ve o artık esas Efendisine dost olmuştur. O zaman bir diğer anlamda bilgelik, esas Dost Olanla dost olmaktır. Dostu sevmektir ve sevmenin muhteşem kucaklayıcı gücünde bir o kadarda korunmaktır . Bilgeliğiniz bilgeliğin esas sahibinde daim olsun.