• İBADET SAATLERİ HER PAZAR 11:00 İLE 12:15 ARASINDADIR 🎀🎵 DÜĞÜN TÖRENLERİ ,KONSER VE DİĞER ETKİNLİKLER İSE BAŞLAMIŞTIR.
    • WHATSAPP HATIMIZ +90507 850 77 92

ALL SAINTS MODA

KİLİSEMİZ
Kilisemiz 1878 yılında inşa edilmiştir. Bir Anglikan kilisesidir. Günümüzde cemaatini, çoğunluğu Kadıköylü Türk Hristiyan vatandaşları oluşturmaktadır. İbadet dili Türkçedir. Kültür ve sanat etkinlikleri için de kapılarımız her zaman halkımıza açıktır.
KELAMDAN DAMLALAR
Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler!” MATTA 5:16
KİLİSE TAKVİMİ
Kilise Takvimi Pentekos Sonrası Dönem, 1Kasım günü kutlayacağımız "Bütün Azizler Gününe" kadar devam eden sürece verilen isimdir. Bu dönem İsa Mesih'le kilisesinin bir arada yaşamına vurgu yapılır. Bu dönem yeşil renkle sembolize edilir.
İBADET VE ZİYARET
İbadet ve ziyaret Kilisemiz 04 Temmuz 2021 günü Pazar günü "Pazar Kelam ve Şükran Ayini" ile kapılarını yeniden ibadet ve ziyaretlere açacaktır. Kelam ve Şükran Ayini Her Pazar 11.00-12.15 arasındadır. Hafta içi kişisel ibadet ve ziyaretler için ise kilisemiz Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri -11.30-15.00 arası açıktır. İbader ve ziyaret dışı görüşme talebi için randevü alınması gereklidir. SAĞLIK VE ESENLİKLE KALIN.

Sözler

SÖZLER-1
Türkçemizde kullanılan Dergah kelimesi, farsça kökenli bir kelimedir. Der-kapı, gah-yer anlamındadır. Bir anlamda, "kapının olduğu yer" gibi bir anlamı vardır. Biz bu anlamdan hareketle, kilisemize zaman zaman "Mesih Dergahı" diyoruz. Çünkü Efendimiz Mesih İsa, özellikle kendisini tarif ederken, mana alemine esas giriş olduğunu ifade etmek için, "kapı Ben'im" diyor. O zaman, "Mesih Dergahı" ifadesinin anlamı daha da belirginleşiyor. Kısacası Mesih İsa'nın yaşamı ve öğretilerinin vaaz edildiği her yer, "mana yoluna" kapı olan ve kendisi için "kapı Ben'im" diyen Mesih'in manaya kapı olduğu yerdir. Gerçekten de bu anlamı ile, her samimi Mesih topluluğu (kilise) aslında aynı zamanda bir "Mesih Dergahı", bir "Mesih kapısıdır"-🪔

-Kapı Ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.Yuh.‬ ‭10:9‬ ‭

-Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur.Mt.‬ ‭7:13


SÖZLER-2
Mesih İnancı, İsa Mesih'i izleme üzerine oturan bir inançtır. Bir edinim inancıdır. Akla edinim değil. Hal ve hareketlere edinim inancıdır. Kişinin bencil anlamdaki alma arzularını inkar etmesi ve bundan kaynaklı zorlukları, acıları yüklenmesi ve bundan sonra da yaşamının her anında Mesihi izlemesi esastır. Bir kulluk inancı değil, yeni yaşama talebelik inancıdır. Öğrencilik, öğrenme esası üzerinedir. Oysa burada talebe kelimesi manayı tam vermektedir. Yani kişi İsa Mesih'le sürdüreceği yeni yaşamı gerçekten edinmek, yaşamına oturtmak istiyorsa talep etmek, içten ve samimi bu Mesih'i giyinmeyi, Mesihi yaşam, öğretiş ve düşünceyi yaşamına talep etmelidir. Mesih Dergahından içeri giren kişi, eğer o dar kapıdan içeri giriyorsa elbette artık Mesih talebesi olma yoluna çıkmış demektir.

-Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.” Mt.16:24‬ ‭
-Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir.
‭‭Gal.‬ ‭5:24


SÖZLER-3
Kelam aslında bir anlamda "ol" sözünde yer alan eşsiz yaratma gücüdür. "Tanrı başlangıçta Işık Olsun" demiş ve Işık olmuştur. Bu elbette dile kolaydır. Aslında "ol" sözü algımız ötesindedir. Bu bağlamda vahiy, esin hep böylesi bir gücün, aslında sözle ifade edilmez işleyişidir. Bundan ötürü evren iki vahye tanıktır. Bu vahiyden ilki "genel vahiydir". Genel vahiy, insanlığın sayabildiği ve yine ifadesiyle 13 milyar yıllık dehşet dünya varlığı ve sonsuz evrendir. Bu vahiyde,"Tanrı'nın varlığı" ya da "Tanrı'nın yokluğu" söylemi, görebilme gayreti ya da görebilme zorluğu tartışmasız sadece insan sorunudur. Aslında ortada ifşa olunan, açığa çıkan görkem, algı ötesinde yer alan Kelam'dır. En basit haliyle "Genel Vahiy" her yerde, her şeyde, insanın algısı ile ifade edilmek kaydı ile "ol" sözüdür. Vahyin ikincisi ise; "Özel Vahiydir". Bu daha çok üç bin yıl civarı bir dönemi içermektedir. Özel vahiy, "genel vahiy" içinde, Tanrı kavramını kişide algılamayı, soyutu somutlaştırma yolu ile insan yaşamında tanımlamayı hedefler. İlim, bilim, anlaşılmaya çalışılan evren, bütün bilimsel çalışmalar, hep "genel vahiy" kavramı içinde yer alan görkemle alakalıdır. Özel vahiy kavramı ise kişisel kurtuluş planı dahilinde kişi içselliğine hitap eder. Her ne kadar dinler, kendilerine paylar çıkartıp kültür ve gelenekler oturtmuşlarsa da, "özel vahiy" esasında daha önce de dediğimiz gibi sadece kişisel düzeyde, içsel dönüşüm ve değişime ve kişinin kendi benliği için alma arzusundan kurtuluşuna yoldur. Kısacası genel vahiy, bir anlamda Tanrı'nın kendini insana ilanı iken özel vahiy, insanın Tanrıyı kendi içsellik algısında seviyesince algı gayretidir. O zaman bütün bu söylediklerimizin ışığında vahiy kavramını kısaca değerlendirmek istersek, Tanrı Ruh'unun muhteşem işleyişinde insanın madde ve manada sürekli bir biçimde insan soyluluğuna büyümesine soyut yoldur diyebiliriz.

Bunun böyle olduğunu İsa Mesih'in şu sözlerinde de görmek mümkündür;“Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum.” Yuh.‬ ‭14:12


SÖZLER-4
Özel Vahiy, yani Tevrat, yazılar, İncil ve mektuplar içeriği, kadim çağlardan günümüze dek, bir anlamda insanın Tanrı hakkındaki algısının ifade edilişidir. Hatta bu ifade edilişte yaşanılan toplumların kültür, gelenek ve görenekleri de oldukça etkindir. Bunları sünnet, kurban, sunak, mabet ve daha birçok uygulamalarda görmemiz mümkündür. Bütün bu birbirinden farklı ve birbirinden renkli yerel halklara dayanan anlatımlar ve taşıdıkları anlamlara sembol oluşturmalar İsa Mesih'e kadar gelmiş ve orada herşey olması gerektiği gibi, insan içselliğine taşınarak orada noktalanmıştır. Bu ilkel arka plandan günümüze değin gelen akışın temel anlamını yakaladığımız anda artık mana yoluna girilmiş demektir. Dolayısı ile bu akışı işaret eden kadim kayıtlar ise ile "ilahi kollektif bilinç" olarak insanlık tarihinde yer almaktadır. Ve bütün bu kadim kayıtlar, İsa Mesih'in bu kayıtların üstüne inşa ettiği "beden mabet" öğretisi ile artık harften, ruha dönüşüp değişmiştir. Ve Kelam, bu dönüşüm ve değişimin olması için beden alıp bütün bu ezoterik arka planı ve ifadeleriyle aramıza gelmiştir. Hatta daha da öteye, içselliğimize edinilebilme konumunda bize sunulmuştur. Bu nedenle, esas İncil, "diri, yepyeni yaşamdır", İsa Mesih'in bedende sunduğu ruh, maddede sunduğu manadır. İncil, bir anlamda yürüyen kelam, yaşayan mabettir. Yazılı metin olarak İncil dediğimiz ya da Müjde dediğimiz kitapçıklar ise, yukarıdaki anlatımı, o günkü anlaşılabilirlik derecesinde ilahi kollektif bilinci kayda geçme gayretidir. Hatta bu gayret içinde, farklı kişilerin, farklı açıdan, bu harften ruha dönüşen değişen mana olayını anlatabilme çabalarıdır. Ruh'un teşviğinde, ellerinden geldiği kadarıyla da anlatabilenler anlatmış, kaydedebilenler kaydetmiştir. Bu bağlamda, bütün bu gazete misali aktarımların arka planındaki esas mesaj ise, iki sözcükten ibarettir. Bu sözcüklerden biri "dönüşün" sözcüğüdür. Bu esas ifadesi ile "tövbe edin" cümlesidir. Kararlı bir biçimde, esas yaratılma gayesi olan Tanrı sureti olarak yaşamaya dönün şeklinde bir anlamı içermektedir. Bir diğer söz ise, değişin sözüdür. Bu "göklerin egemenliği yakındır" cümlesinin temelinde yer alan anlamdır. Çünkü "göklerin egemenliği'nin yakın olması" madde dünyasının her tür yanılsatıcı görünüm ve kavramlarının orijinali ile yer değiştirmesi anlamındadır. Gökler, "üst bilinç" demektir. Üst bilinçte,
sevginin esas orijinali, merhametin esas olması gerektiği hali, karşılıksızlık ilkesinde vermenin, bağışlamanın esas halleri vardır. Bunları aşağıya çekmek, yaşamımıza indirgemek değişim demektir. Elbette bütün bu orijinal haller hep sürekli değişimin yaşamda bir olmazsa olmaz haline gelmesi demektir. Ve kavramların, kabul edişlerin yanılsatıcı hallerinin ortadan kalkması "göklerin egemenliğinin" yaşamlarımızda açılması demektir. O zaman kısacası insanda açılan kelamın özü, dolayısı ile müjdesi "dönüşüm ve değişim" kelimelerinin bir arada insana bir ilahi buyruk olarak verilmesidir. İsa Mesih'in yaşamını ve öğretilerini bize aktarmak için kayda alınmış kadim yazılar, İncil ve mektuplarda ise, bu müjde temeli üstünde yükselen ruhsal yaşam prensipleri vardır. Oysa kurumsallaşan halinde İncil üstünde yükseldiği söylenen din ise, bu esas temel, sade prensipler üzerine, nice insan düşüncelerinden kaynaklanan öğreti ve uygulamaların eklenmesi sonucu oluşmuşur. Esas ise "dönüşün ve değişin" ilkesi üzerinde yükselen İsa Mesih'in yaşam ve öğretileridir. Kısacası sadece ve sade İncildir. Hatta bu konuda fikrini soranlara Aziz Fransuva: "İncil'i izleme ve onu yaşama indirgeme dışında bir formül yoktur." demiştir. Hatta o dönemde, Aziz Fransuva'nın bu sözleri dönemin papasına ulaştığında Papa, Aziz Fransuva'ya; "İncil, ruhsal yaşam prensiplerine tek temel değildir" demiş ve "İncil, sadece İncildir"diye eklemiştir. Evet, gerçektende içselliği açılmış gerçek bir "yol talebesi" için İncil, "sadece İncil" olmalıdır. Karmaşık öğretiler, doktrinler ötesinde İncil, "sadece İncildir ve iyi ki öyledir." Çünkü orada esas içlere alınacak olan ve bizi Baba ile bir yapacak olan İsa Mesih vardır. Ve İncili yaşama prensipleri sadece İncil'i izlemek ve İsa'nın öğreti ve yaşantısı ile Kutsal Ruh'la dolulukta yaşamak, yaşayabilmektir.

“O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: “Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı.”
‭‭Mt.‬4:17


SÖZLER-5
İsa Mesih'in Yol inancı aslında bir Mesih hareketidir. Bu hareket, içselliklerinde dönüşüm ve değişim yoluna çıkmış olan Mesih Talebeleri'nin mana yolu hareketidir. Önce bu dönüşüm ve değişimi kendilerinde gerçekleştirme gayretinde olan talebeler olgunlaştıkça etraflarındaki diğer insan kardeşlerini de manada uyandırmaya gayret ederler. İncillerde de gördüğümüz gibi, aslında bu hareket, özellikle biz Anadolu ve Orta Doğu halklarına da pek uzak olmayan bir içsel yürüyüş hareketidir. Her bir talebe talep eden ve göklerin egemenliğini bir başka deyişle ilahi yaşamı, kendi kişisel yaşamında açabilmeyi talep edendir. Bu hareket, daha sonra kendisine verilen "Hristiyanlık" adının esas anlamı olan,İsa Mesih'e benzeme, O'nu giyinmedir. Aslında temelinde kurumsal bir din olma hedefi yoktur. Mesih hareketinin merkezinde insan yüreği ve tek tek hangi ırktan, hangi kültürden olursa olsun insanın esas yaratılma gayesine dönüşüp değişmesidir. Ve esas hedef, her kişinin kendi içselliğindeki ham taşını, küp taş yapana kadar yontmasıdır. Ya da bir başka deyişle Adem seviyesi dediğimiz, "kendi çıkarı için sürekli alan kişi" olma durumundan, "karşılıksızlık ilkesinde Tanrı rızası için karşılıksız veren" olma durumuna yani Mesih seviyesine dönüşüp değişmedir. Bu hareket içinde elbette kişileri Tanrıyla kucaklaştıran tek önder, kurtarıcı Efendimiz, kurtarıcımız Mesih İsa'dır. O manevi manada yüreklerin fatihidir. İsa Mesih'i kurtarıcısı ve efendisi olarak yüreğine samimiyetle alan kişi, artık hiç kuşkusuz, o kurumsal olamayacak kadar saf ve sade Mesih bedeninin bir parçasıdır. Bu nedenle hemen -a.samimi bir kelam öğretmeni (mana rehberi-hoca) bulmalıdır. Ama bu öğretmeninde hala soran, hala öğrenen ve tefekkür eden, olgunlaşmış bir Mesih talebesi olması gerçekten kişinin ruhsal gelişimi için önemlidir. b-Bununla birlikte Mesih talebesi olmak isteyen kişi, elbette böyle bir hoca ve etrafındaki talebe halkası ile devam etmek için bir gruba da dahil olmuş olacaktır. Bu grup, (topluluk anlamına gelen kilisedir) yeni katılan Mesih talebesinin seviyesi tutsun tutmasın birlikte çalıştığı bu hoca önderliğinde, müjdenin vaaz edildiği ve çalışıldığı bir mana gurubudur aslında. Mana yolu için böyle bir birliktelik adeta bir olmazsa olmazdır c.Ve bu gurupla, bir kadim yazı metni üzerinde (Kutsal Kitap bölümleri, kelam üzerine yazılar, kadim kilise yazıları) yapılan çalışmalara da talebe dahil olmalıdır. Bu üç temel prensip, bir anlamda Efendimiz İsa Mesih'in yaşamı ve öğretileri ile bize aktardığı "Yol Talebeliği" tarifidir. Ayrıca bütün ilk yüzyıl İbrani yazıları ve Efendimiz İsa Mesih'in yaşam ve öğretileri ışığında görülebileceği gibi, samimi bir kelam öğretmeni de(mana rehberi)a.kendisine sorulmaksızın derin mana konuları üzerinde konuşmayan b.asla para karşılığında bu tarz konuları öğretmeyen c.ve öğretirkende öğrettiği kişinin değişmesini ve illa kendi görüşlerini kabul etmesini beklemeyen biri olmalıdır. Kısacası İsa hareketi içinde gönül yolculuğuna çıkmış Yaratan'a yürüyen talebe de ya da mana rehberi olan ve yine de talebeliğine devam eden kelam öğretmeni de Mesih İsa'yı gönenip yukarda bahsettiğimiz prensipler ışığında, Ruh'un rehberliğinde, Yüceler Yücesi ile bir olmaya doğru hareket halindedir.

 “İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.”
‭‭Yuh.‬ ‭14:6‬
“Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.”
‭‭Mt.‬ ‭16:24‬ ‭
“Öyleyse ne diyelim, kardeşler? Toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahyi, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun.”
‭‭1.Kor.‬ ‭14:26