• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
VAKİT İBADETİ METNİ

     VAKİT İBADETİ METNİ
  Şahrit-Sabah, Minha-İkindi ve Arvit-Akşam vakit ibadetleri metni

YÜCELTME
Kutsal, kutsal, kutsaldır, var olmuş ve var olan ve var olacak Olan
Her şeye gücü yeten RAB ALLAH RAB’bimiz ve ALLAH’ımız!
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın, çünkü her şeyi Sen yarattın;
Hepsi Senin isteğinle yaratılıp var oldu.- (Vahiy 4:8;10-11)

Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın
Ey güçlü Rab Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur.
Halleluya, halleluya, halleluya
Ey güçlü Rab Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur.
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İsmini..


 DİNLE EY YARATANA YÜRÜYEN
Allahımız RAB bir olan RAB’dir; ve Allahın RAB’bi bütün yüreğinle, ve bütün canınla, ve bütün kuvvetinle seveceksin. Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar; ve onları evlatlarının zihnine iyice koyacaksın, ve evinde oturduğun, ve yolda yürüdüğün, ve yattığın, ve kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın. Ve onları alamet olarak elinin üzerine bağlıyacaksın, ve onlar gözlerinin arasında alın bağı olacaklar. Ve onları evinin kapı süveleri üzerine, vekapılarının üzerine yazacaksın-(Tesniye 6:4-9)

Efendimiz Mesih İsa şöyle buyurdu:
Allahın RAB’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin.” Büyük ve birinci emir budur ve buna benziyen ikincisi şudur: “Komşunu kendin gibi seveceksin. Bütün şeriat ve peygamberler bu iki emre bağlıdır-
(Matta 22:37-40)

SECDE - (ruhta ve gerçekte yürek secdesi)

Sevgi ve İhsan O'lan Yaratan'ın Ad'ıyla


Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın; Ey güçlü RAB Allah!
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana şan ve şeref (3) olsun.

Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur!
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana Şan ve Şeref (3) olsun.

Bütün alemleri ve bizi Yaratana en yücelerde hamtlar olsun.
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana Şan ve Şeref (3) olsun.


Sevgi ve İhsan O'lan Yaratan'ın Ad'ıyla
Ey göklerde olan Babamız, Adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin,
Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver,
bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sende bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme, kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin (İncil Şerif -Matta 6:9-13)

HUZURDA DURUŞ-(Ruhta ve gerçekte Yaratan huzurunda gönülle)
Sevgi ve İhsan O'lan Yaratan'ın Ad'ıyla

Herşeyi yaratan Kainatın Efendisi, Ey Rablerin RAB'bi, kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen Ve kurtuluşu filizlendiren RAB ALLAH! Bizi nurunla aydınlat, Kelamınla onurlandır, Samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla! Ve merhametinle bütün günahlarımız affet.

Herşeye kadir olan Kainatın Efendisi, ey kralların Kral'ı, bütün ürünlerimizi ve işlermizi bereketle, bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır.

Herşeye gücü yeten Kainatın Efendisi,Ey yüce ALLAH her türlü kötülüğün saltanatını isminde yok et. Lütfundan sunduğun herşey için Sana şükrederiz.

Herşeyin yegane sahibi Kainatın Efendisi, Ey göksel BABA, bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bize, ailemize, efradımızı, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle! Bize MESİH'inin benzeyişinde ve RUH'unun doluğunda bir yaşam bahşet ve bizlere hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et. AMİN.

Allah bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın.
Öyle ki, yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.
Halklar Sana şükretsin, ey Allah, bütün halklar Sana şükretsin
Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,
Çünkü Sen halkları adaletle yargılarsın,
Yer yüzündeki uluslara yol gösterirsin.
Halklar Sana şükretsin, ey Allah, bütün halklar Sana şükretsin!
(Kutsal Kitap-Mezmur 67’den)

 Ya RAB mubarek kıl sınırımı genişlet
Elin benimle olsun, beni şerden korusun
Ya Rab merhamet et yollarımı genişlet
Ruh’un benimle olsun, beni şerden korusun
(Kutsal Kitap-1.Tarihler 4:10’dan)