• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ

ŞABAT İBADETİ
Kelam ve Şükran İbadeti Şabat İbadeti aşağıdaki ibadet düzenine göre yerine getirilmektedir.

I. HUZURDA DİNLEME-Gönlün “sevgi ve ihsana” açılması

I.KELAM İBADETİ
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın; ey güçlü RAB ALLAH 
Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya, halleluya, halleluya; ey güçlü RAB ALLAH
Yer ve gök, Sana verilen hamtlarla doludur. 
Yüceltiriz, yüceltiriz, yüceltiriz İSMİNİ

YÜCELTMELER
1.İLAHİ 
2.İLAHİ
3.İLAHİ
YÜCELTMELER
              

          MANA ÇALIŞMASI 


4.İLAHİ

II. HUZURDA EĞİLME - Gönlün “sevgi ve ihsana” teslimiEy Mesih’te olanlar gelin secde edelim!
Kutsal Ruh’la dolanlar efendim, 
RAB ADONAY diyelim!
Ey Mesih’te olanlar gelin aşka gidelim!
Yolu aşka olanlar efendim, 
RAB ADONAY diyelim!


Sevgi ve İhsan Olan Yaratan’ın Adıyla 
 
Kutsalsın, kutsalsın, kutsalsın ey güçlü RAB ALLAH! 
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana, 
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun. 

Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur! 
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana, 
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Bütün âlemleri ve bizi Yaratana, En yücelerde hamtlar olsun. 
Halleluya, çağırana, aklayana ve kutsayana, 
Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.


Sevgi ve İhsan Olan Yaratan’ın adıyla 
 
Ey göklerde olan Babamız, Adın kutsal kılınsın, 
Egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi
Yeryüzünde de Senin isteğin olsun. 
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, 
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi 
Sen de bizim suçlarımızı bağışla. 
Ayartılmamıza izin verme, 
Kötü olandan bizi kurtar. 
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik 
Sonsuzlara dek Senindir! Âmin.-Matta 6:9-13


HUZURDA DURUŞ
Ruh’un doluluğunda ve RAB’bin huzurunda kendi yürek sözleriniz olarak ve hissederek okuyun 

Sevgi ve İhsan Olan Yaratan’ın Adıyla 

  Herşeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelamınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet. 

  Herşeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 

  Herşeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını İsminde yok et. Lütfundan sunduğun herşey için Sana şükrederiz. 

  Herşeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel BABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı, memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et.

Allah halkı şöyle desin, Âmin, Âmin, Âmin!
Yer, gök bu sesle inlesin, Âmin, Âmin, Âmin!


-EFENDİMİZ BUYURUYOR Kİ; “Günlük okumalar” bölümünden okumalarYüce Yaratan, RAB ALLAH ruhunuzla olsun.
Ve sizin ruhunuzla da olsun
En yücelerde RAB’be yücelik olsun. 
Her şeyin sahibine yücelik olsun.
Yeryüzünde yaratılan insana esenlik olsun.
Bütün övgüler esenliği verene olsun.
Her şeye gücü yeten, sizleri çok bereketlesin.
Amin! Ey Yaratan bizleri bereketle. 
Bütün düşüncemizle o yüce Olan’ı arayalım. 
Ey yüce Olan lütfet bize! 
Bütün varlığımızla o yüce Olan’ı arayalım. 
Ey yüce Olan bahşet bize! 
Bütün işleyişimizle o yüce Olan’ı arayalım. 
Ey yüce Olan merhamet et bize. 
 
İlk İnanç Akidesi 
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı. Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı. Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı -1.Timoteos 3:16

III. HUZURDA EDİNME- Gönlün “sevgi ve ihsan” olması 

II.ŞÜKRAN İBADETİ 
Ey RAB’bimiz, bütün kâinatın ALLAH’ı, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve içeceği bize Sen verdin. Bu sofrayı Senin görkemine ve yüceliğine sunarız.
Şimdi ve her zaman ALLAH’a şükürler olsun. 
RAB ALLAH’ımız, göklerdeki BABA’mız, MESİH İSA’ya iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir. 
Şimdi ve her zaman ALLAH’a şükürler olsun. 

Halleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Allah’ımıza aittir.
Halleluya! O’nun hükümleri doğru ve adildir. 
Gücü herşeye yeten Allah’ımız hükümranlık sürüyor
Efendimiz MESİH İSA yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve “Alın, bu benim bedenimdir” diyerek öğrencilerine verdi -Markos 14:22 
Beni anmak için böyle yapın -Luka 19:22
 
Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti “Bu benim kanım” dedi Efendimiz MESİH İSA, “Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır” Markos 14:24
Beni anmak için böyle yapın -Luka 19:22


EY YARATAN, 
EY GÖKSEL BABA, 
Nefsimin karanlığı içindeki çatımın altına kadar gelmene layık değilim, ihsan-ı şahanen olan MESİH’inin kurtarışından dolayı buradayım. Şimdi bir söz söyle ruhum şifa bulsun, nefsim Sende ıslah olsun. RAB’bim Sana şükürler olsun. Bizler çokuz ama aslında RUH’unun lütfunda tek bir bedeniz, çünkü aynı ekmeği paylaşıyoruz. Her şeyin Sahibi, bizi efendimiz MESİH’in varlığı ile ruhsal ve sembolik manada bütünleştirdiğin için Sana hamt eder varlığımızı Sana takdim ederiz. 

Ebedi hayat, tek hakikat Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır- Yuh.17:3

RAB ALLAH sizi kutsasın ve korusun,
RAB ALLAH yüzünü size parlatsın ve lütfetsin
RAB ALLAH yüzünü size doğru çevirsin ve esenlik versin..5. İLAHİ