• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
SOHBET-1-İsterim Temiz Ol!

             İsterim Temiz Ol! 
                                                       (Matta 8:1-3 üzerine sohbetler)
Mesih İsa, dağdan aşağıya halkın yanına indiği zaman, büyük bir kalabalık Efendimizi takip etmeye, ardı sıra gitmeye başladı. Tam bu esnada cüzzam hastalığına yakalanmış bir kişi yaklaşıp "Üstad, eğer sen istersen beni pak kılabilirsin" diye Mesih İsa'nın ayaklarına kapanıp yalvarmaya başladı. Ve  Mesih İsa, elini o kişiye uzatıp dokunarak "isterim temiz ol!" dedi. Ve işte o cüzzam hastalığına yakalanmış ve kurtulma arzusundaki bu kişi, o an bu onulmaz rahatsızlığından kurtularak paklığına yeniden kavuşmuş oldu.
 
Kelamın bedendeki ifşası olan Efendimiz Mesih İsa'nın ruhsal yaşam üzerine öğretileri, daima hem o güne, hem bu güne öğretiler olduğu gibi, hem fiziksel hayatı hemde ruhsal hayatı içine alan öğretiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile Mesihi bütün öğretişlerde, teori ve pratiği ve aynı zamanda çarmıh öncesi, çarmıh ve sonrasını da birbirinden ayırmak aslında mümkün değildir. Bu da bize Efendimizin her bir hareketini, yaşam modelini ve elbette öğretilerini bütün bu farklı taraflarıyla ele alma mecburiyetini getirmektedir. Bunu daha da kısa izah etmek gerekirse, Mesih İsa'nın  her bir eylem, uygulama ve öğretisini, hem harfi yani yazıldığı şekli ile, hem de lafzi yani yazılanın arkasında verilmek istenilen şekli ile manada algılamak esastır. 
Bu girizgah yani girişten sonra bu bölümde, herşeyden önce Mesih İsa'nın dağdan inmesi sonrasında kalabalıkların Mesihi izlemesi üzerinde durmakta fayda vardır. Mesih İsa'nın genelde üstten almaksızın halkın arasına karışmaması önemli bir mesajıda içinde taşımaktadır. Anadolu ozanımızın o meşhur ifadelerinde de dile geldiği gibi; "Haktan alıp halka vermek" esas olmalıdır. Ve bu önemli noktayı bize, yüce Yaratandan kendini boşaltıp gelen Allah Kelamı Mesih İsa üste yaşayıp alta ışıma hayatıyla açıkça ifade etmek istemektedir. Ve aslında kalabalıkları Işığa çeken de bu çok önemli noktadır.
Burada bir diğer ilginç nokta ise, üst ile yani Yaratan düşünce ile özellikle üstte  buradaki anlatımla, bize "dağ" ile vurgulanmak istenildiği şekli ile, kimsenin bizi rahatsız etmediği bir noktada ve ortamda Yaratanla buluştuktan sonra halk arasında özellikle bir cüzzamlının Işığa çekilmesidir. Yani mantık üstü bir algıda Yaratanla bağ kurmak bizdeki ışığın ışımasına nedendir. Cüzzam, o dönemin zorlu bir hastalığı olmakla birlikte, kadim dönemlerden beri bir çok kutsal yazı tefsirlerinde kişinin alma arzusu ile kendini kirletmesine bir işaret olarak ele alınmıştır. Özellikle olumsuz sözlerin söylenmesi ve işitilmesine de bir işaret olarak gösterilmiştir. Üstün o muhteşem ışımasında altta bu ışımayı ilk fark eden alma arzusunun kirlilik hissindeki kişi olması ve sıralamanın başında yer alması tesadüf olmasa gerektir. Ve kişinin hastalığından iyileşme isteminden ziyade paklığı istemesi de bir o kadar ilginçtir. Bu aslında yaşama yani topluma geri dönme talebidir. Ve bu talepte bize alma arzusunun ve elbet buradaki harfi anlamı ile de cüzzamın yaşamdan ayırıcılığının ne denli büyük bir ızdırap ve yargı olduğu sunulurken acılar yoluna da vurgu aşikardır.