• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
SOHBET-16-Buluşma Çadırı

               
Buluşma Çadırı
                                                       (Çölde Sayım  2:17  üzerine sohbetler)
Buluşma Çadırı ve Levililer'in ordugahı göç sırasında öbür ordugahların ortasında yola çıkacak . Herkes konakladığı düzende kendi sancağı altında göç edecek.
 
Yol, bir anlamda ortadır. Yol sağın ve solun dengesinde orta yoldur. Ve orta yol aslında en hayırlı olandır. Çünkü sağın veren tarafı, solun alan tarafı ancak orta noktanın durdurma ve sisteme bağlama yetisinde yaşama dengedir. Efendimiz bu orta yolun, Yaratan'a yürüme anlamında İsra-el olmanın kendinden geçtiğini açıkça ifade etmektedir. Ve gerçektende “iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım ifadesinde”-Mt.18:20 bile aslında Mesih'in “orta kolon”, “yol” olduğu gerçeği açıktır. Bu “suret olmanın” yaşamda dengeyi tutturabilmek olduğu gerçeğinde  böyledir ve bu temelde orta yol yani esas bizi Yaratan'a taşıyan kolon bu nedenle suret olarak yaratılmışlığın esasında Mesihtir. Dikkat edilirse bu bağlamda “yaşam ağacı'da” yazılara göre Aden'in yani o üst yaratılış düzeyinin tam ortasında yer almaktadır. Yani aslında öze yaşam daima var olmanın merkezindedir. Ve yaşam ağacı Yaratan'a suret olmanın, sürekli yaratmanın, sürekli bereketlemenin simgesidir. O zaman “Adem seviyesinde” sürekli alan insan, “Mesih seviyesinde” Yaratan'a dönüşüp değiştiğinde artık “yaşam ağacındadır”. Yani Yaratan'dadır. Mesih ondadır. O Mesihtedir ve Ruh işleyişinde artık Yaratanla “sevgi ve ihsanda” form eşitliği oluşur. İşte bu nedenle de son çağda bize hitap, Yaratan'a mirasçı kılınan Mesih seviyesindedir.-İbr.1:2. Bu Yaratan yüceliğinin parıltısıdır. Ve iki ya da üç kişinin birlikteliğinin ortasındadır.
O zaman “buluşma çadırı'nın”yaşamın ortasında tutulması yaşam çölü aşmanın tek yoludur. Yani bir başka ifadeyle Yaratan'a yürüyüş, madde içinde manada hareket kabiliyetidir. Bu kabiliyet kendiliğinden bedene çelişki getirir. Çünkü alt, üst olanla sürtüşür. Bu nedenle kişi kendi kimliğinde, yani kendi kişilik ve karakter“bayrağı altında” yani kendi kabında, kendi kimliğinde “orta kolon” olan o Yaratan'la bağ kurma kolonu noktasında  durmak durumundadır. Çünkü hareketsizlik ve hareketlilikte kişi hep kendisidir. Ama Mesih'te kişi artık Yaratan'a kanaldır. Ve bu kanalın sürekli açıklığının temeli yaşamın ortasında yer alması gereken o “bağ kurma” merkezi “buluşma çadırıdır”. Çünkü bu buluşma çadırı aslında bir toplanma yeri değil Yaratan'la doğrudan bağ kurma noktasıdır. Bu öylesi bir bağ kurma yeridir ki, kişi içerdeyken, kişi Mesih'le Ruh'ta bütünleşirken Yaratan aslında dışa, yani sınırlıya kapıyı kapatmaktadır. Bulut sütunu, Yaratan'ın saran ışıktaki işlevine binaen bu orta noktada kişiyi tamamen sarmakta ve donatmaktadır.-Çık.33:8-9. Ve sonra böylesi bir bağ gündüz bulut ve gece ateş sütunu ile ifade edilen kaos ve ıslah dönemleri için içsel bir rehberliğin kişide işlemesine yol açmaktadır.  Kısacası konumunu “buluşma çadırına” göre belirleyenler için kaosun ıslaha transferinin her noktasında bir iç görü, bir içsel yönlendiriş ve rehberlik vardır. Buluşma çadırı “yaşamlarımızın orta noktası” Mesih'in bizde ifşa ettiği o sürekli Yaratan'la bağ kurma noktası, Yaratan'a kahinlik noktasıdır. Yani Mesih talebesi aslında kanal olma bilincinde kendi kabında,  hem konaklayan hem yola çıkandır. Ve konaklama düzeni ile yürüyüş düzeni birbirinden farklı olmayandır.