• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
SOHBET-26- VE YETRO DUYDU

         
  Ve Yetro Duydu
                                                       (Çıkış 18:1-12  üzerine sohbetler)
 Kahin Yitro, Yaratan'ın Musa ve halkı İsra-el için yaptığı her şeyi RAB'bin İsra-ellileri Mısır'dan nasıl çıkardığını duydu...Ve Musa ...bir bir anlattı. Ve Yetro, "Sizi Mısırlıların ve firavunun elindn kurtaran RAB'be övgüler olsun..artık biliyorum ki, RAB bütün ilahlardan büyüktür. Çünkü onların gurur duyduğu eylerin üstesinde geldi. 
 
Benden BEN'e doğru hareket eden mana yolu aslında önemli bir ifşa yoludur. Bu yolun üzerinde özellikle Mesih'e yani karşılıksız verende vermeye tabi olan nefsi inkar etmiş gönüller gerçekten Yaratan'ın seslerini görerek ilerlerler. Bu önemlidir. Yani ses duyulmak içindir. Oysa bu bölümde olan bütün olgularda özellikle on sayısının ifşasının çok büyük önemi vardır. Çünkü veriler ve verilerin bizdeki karşılığı Adem seviyesinin bütün kendi benliği için alan acılar yolu algılarını dönüştürüp değiştirdiğinde artık gönle düşen Musa hüzmesi Mesih ışıklarında tamamen açılmayı getirmiştir. Bir anlamda on belanın karşılığı on buyruk olarak insanlığa ışımış ve buyruklar insana nüfuz etmek suretiyle yaşam olduğunda ise o noktada artık Mesih açılmıştır. Ve kurtulmuş insan mana yolunda Mısırın dar alanından "kapının dar alanına" geçmiştir. Kapı sonsuzluk kapısıdır. O zaman böylesi bir ilerleyişte hiç kuşkusuz dönüşün ve değişimin aslında gözlenebilen, insan hayatına akseden Mesihi yaşam sesleri vardır ve bu seslerde Yaratan'ın dar alandan kurtarışının görkemi insanlarca malumdur. Yetro dahi bunu duymuştur. Yani farklı bir inancın mensubu Yüceler Yücesi "kainatın Efendisi" görkemini duymayanlar dahi "kainatın Efendisi" o Mesih'inde ve Ruh'unda kendini ifşa eden Öz'ü, bu Öz'ün kişide Ruh'u ve Mesihi ile işleyişinde duymuşlar ve sesleri yani olanların görkemini bir anlamda altıncı hisleri ile görmüşlerdir. Ve dönüşüm ve değişim o hiç umulmadık bir biçimde onlara sirayet etmiştir. Bunun için bir yöntem aranıyorsa şayet yöntem nettir. 1) Her şeyden önce Mesih'in kurtarışı ile Musa ışımasında olduğu misali Mısırdan çıkmak esastır. 2) Bu çıkış yepyeni verileri almak için vermeyi dolayısı ile engelleri göğüsleyip aşmayı gerektirir. 3) Bunun sonucunda gelinen nokta on belanın karşılığında on buyruktur ve bu üstün açılımı demektir ve sesleri sadece duymak değil görmeyi de getirir. 4) Mesih'le Ruh'un rehberliğinde Öz'e yolculuk eğer içte ise bunu dış izler 5) Bu nedenle dışı öpmek gerekir. 6) Dışı öpme ile kabul sevgi ve saygıda kusursuzca üstün uyandırışını aktarmak ve altın cevabını yılmadan ifade edebilmektir. 7) Bu içle dışı övgüde bütünler ki, "Yaratan Kurtarır" yani Yesu yani Mesih'in Tora'yı yani Nur'u tamamlaması bu noktadadır. Yetro'nun Musa ile buluşması bir anlamda benim "kendim için alma tarafımın benle yani benim karşılıksız verme tarafımla" karşılaşmam demektir. İşte bu nokta eğer yukarıdaki yedi adım misali bir yaklaşımla ele alınırsa övgü getirir. Ve burada Mezmur 18:49'da denildiği gibi "Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB, Adını ilahilerle öveceğim" bir övgü yükselir..Ve Yazılar bu nedenle "siz seçilmiş soy, Kral'ın kahinleri, kutsal ulus, Yaratan'ın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Yaratan'ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz..şimdi Yaratan'ın halkı ve...merhamete erişmiş olanlarsınız"-1.Pet.2:9-10 denmektedir.