• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
SOHBET-27-EZBER BOZMA

           
Ezber Bozma
                                                       (Luka 19: 1-10 üzerine sohbetler)
 Efendimiz Eriha'dan geçerken vergi görevlilerinin başı olan Zakkay... İncir ağacının tepesine tırmandı... Mesih İsa "bugün senin evinde kalmam gerekiyor" dedi. Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde Efendimizi evine buyur etti... Ve Zakkay "bir kimseden haksız bir şey aldımsa, dört katını geri vereceği" dedi... Ve Efendimiz bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adamda İbrahim'in oğludur. Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi" dedi.
 
Efendimiz Mesih İsa'nın yeryüzündeki bütün hizmeti boyunca sıradan yaşamlara dokunması oldukça önemli bir noktadır. Bu yaşamların çoğu aslında sadece sıradan yaşamlar değil aynı zamanda toplumun gerilerine şu ya da bu nedenle itilmiş insanların yaşamlarıdır. Vergi görevlileri toplumca hiç hoş karşılanmayan dışlanan kişilerdendir. Matta'da bir vergi görevlisidir. Ve Zakkay gibi çağrılmıştır. Matta 9:9'a baktığımızda Mesih İsa'nın çağrısı karşısında Matta bir an bile tereddüt etmemiş ve her şeyi olduğu gibi bırakıp Mesih İsa'nın ardından gitmiştir. Ve Efendimiz "Size doğrusunu söyleyeyim, vergi görevlileriyle fahişeler, Yüceler Yücesinin hükümranlığına sizden (yani o günün din adamlarından) önce giriyorlar"-Mt.21:31. Bu ezber bozmadır. 
Burada Zakkay hikâyesinde aslında Zakkay'ın boyunun kısa olmasında ve Mesih İsa'yı merak edip görememesinde bile anlatımın arka planını yakalamak mümkündür. Bir manada toplum dışına itilenler aslında hep toplum engelinde Işıktanda uzak kalanlardır. Gerçekten onlar için özel bir gayret gerekmektedir. Bu gayret var olan verilerin değerlendirilmesinden başka bir şey değildir. Yani "mana yolu" arayışında biraz kendi konumlarında kendi itilmişliklerinde boylarını yükseltebilecekleri bir basamak öncelikle dünyada bir köşe taşı bulmalıdırlar. Zakkay, incir ağacına çıkmıştır. Bazen kutsal yazılarda incir ağacı İsra-el yani Yaratan'a yürüyen anlamında bir camiaya sembol oluştururken bazen incir ağacı Natanyel örneğinde olduğu gibi evin bahçesinde, kendi özelinde tefekkür edilen yerdir. Ve Zakkay ne kadar vergi toplama gibi halkının nefret ettiği bir işte zenginsede manaya olan özleminde incir ağacının üstüne çıkma gayretini göstermiştir. 
Efendimizin oradan geçmesi aslında yukarıdan uyandırılıştır. Zakkay'ın gayreti ise bir anlamda bu uyandırılışa cevaptır. Diğer tarafta ise kendi konumunu kale almamak ve Işığa yönelmek yükseliştir. Mana yolu için acılar yolunda manaya yükselme gayreti ise Mesih'in yani Işığın arayan kabı yani Zakkay'ın yüreğini görmesi demektir.
Ve Işık bu kaba yukarıdan değil aşağıdan bakmıştır. Ve ışık aslında Zakkay'ı bir başka mecazla kendi itilmişliğinde ama aynı zamanda toplum üstünde kurduğu otoriten aşağıya alçalmaya ve mananın alçaklarda açılacağını da içeren bir mecazla aşağıya dave etmiş ve onda kalacağını söylemiştir. 
Işığın kapla buluştuğu o noktada coşku ile eski seviyeyi bırakma, coşku ile yeni seviyeye doğru yönelme ve bu coşkuda dönüşüm ve değişim büyük bir hızla tatbik etme vardır.  Efendimizin hakiki dokunuşunda böylesi yetkin bir etkinlik vardır.