• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
SOHBET-28-Islahına Kaos

             
Islahına Kaos 
                                                       (Yuhanna 10:40 ve 11: 1-10  üzerine sohbetler)
 Efendimizi yakalamaya çalıştılarsa da...o Şeria ırmağının karşısına geçti..orada bir çokları iman etti..iki kız kardeş Efendimize Lazar'ın hasta olduğunu duyrdular...Ve Efendimiz; "bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak; Yaratan'nın ve oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek" dedi...bulunduğu yerde iki gün daha kaldı ve talebelerin tepkilerine rağmen (tepkiler diyarına) geri döndü. 
 
Kişinin kendine köleliğinden kurtulması, acılar yolunu arkada bırakıp sonsuza doğru yaratılışının gayesi "suretine doğru yürüyüşü" elbette yeni prensipleri içeren bir yürüyüştür. Bu prensipler sürekli hareket halindeki bir "bağ noktasının" içinde bir çok koruma kalkanı içinde korunmalı ve yeni yaşamda mabet kişide elbette "diri taş" yani "Mesih" üzerinde "Mesihleşme" inşası ile devam etmelidir. 
 
Böyle bir yaşam elbette hareket halinde bir yaşamdır. Böylesi bir hareketlilik her ne kadar Efendimiz hayatında bedensel bir hareketi de getirse aslında yaşam içinde için hareketliliği bedenin hareketliliğine de yön verendir. Dolayısı ile Yaratan'ın ışığında aranan kaplar elbette bulunduğunda "kabında" yani "ışımış gönlünde" hareketliliği ilkesini getirmektedir. Böylelikle negatif çoğalsa da hep bir karşı taraf olacak ve hep bir yeni seviye olacak ve bu seviyede hep yepyeni bir ışıma ve pozitifin çoğalımı gerçekleşecektir. 
 
Fakat yine de göğüslenmeyi bekleyen sorunlar, kaoslar karşı yakalar içinde geçerlidir. Her ne olursa olsun Mesih'in kurtarışını gönenip Ruh'la yeni yaşama  bürünen ve prensiplerini "bağ noktasında" hareketlilikle sürdüren bir Mesih talebesi için sorun artık içinde daima ıslahı olan bir sorun olarak değerlendirilip göğüslenebilecek olan bir sorundur. 
 
Bu bağlamda Lazar'ın ölümü sadece ıslahı içinde olan bir ilizyondan başka bir şey değildir. Efendimizin o muhteşem teori ve pratik halindeki iki tablet misali öğretişlerinde bu gerçek özellikle bu bölümde güzel vurgulanmaktadır. Çünkü böylesi bir olayın olması sadece "yüceliğin ifşasıdır". Dolayısı ile yazıların genelinde görülebileceği gibi benzeri her tür olayda da aslında "ışığın arayışında" ıslah kaosa sebep ve kaos ıslaha sebep olarak karşımıza çıkar. Yani bir sorun varsa ortada bu sorunun çözümü aslında sorunun daha ortaya konma anında zaten mevcuttur. 
 
İşte Efendimiz Mesih İsa bu nedenle negatifin çoğalmasında geçtiği yargı ırmağının karşı tarafında önce yaşamın pozitifini etkin kılmış, çoğaltmış ve sonra da böylesi bir kaosu Işıktan Işık olarak karşılayabilme gerçeğinde karşılamıştır. Burada özellikle böylesi bir duruma bakış açısının çok büyük bir güven içinde gerçekleştiğini de görmek mümkündür. Çünkü Mesih İsa Lazar'ın yanına bu haberi aldıktan iki gün sonra ve negatife, ölüm ilizyonuna hükmetmek için gitmiştir. Böylesi bir edinim imanı, egemenliğin kullanılışını Luka 4:34 ve sonrasında da görmek mümkündür. 
 
Bütün bunların ışığında bir anlamda bize sunulan her bir olumsuzlukta esasında bir ışık olduğu gerçeğidir. Mesihi seviyeden bakmadığımız takdirde aslında ıslahı içinde olan her bir olay bize çözümsüz bir olay gibi görünecektir. Oysa ıslah, ışık içindedir.