• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
SOHBET-29-Çok Kaplar

 
Çok Kaplar 
                                                       (2 Krallar 4:2   üzerine sohbetler)
 Elişa, “Senin için ne yapsam?” diye karşılık verdi, “Söyle bana, evinde neler var?....Ve Efendimiz kör adama; “Senin için ne yapmamı istiyorsun?” diye sordu. Kör adam; “Rabbuni-Hocam gözlerim görsün” dedi. Ve Efendimiz “Gidebilirsin, imanın seni kurtardı” dedi.-2.Kr.4:2 ve Mrk.10:51-52
 
Üstün alta açılması aslında altın kahinliğinin üste açık olmasındadır. Yani Efendimiz Mesih İsa bu nedenle talebelerine ve dolayısı ile hepimize “gelsin egemenliğin” çağrısını günlük bir içsel çalışma, bir çağrı bir dua olarak öğretmiştir. Bu bizim “o ikinci muhteşem ışımayı” yani “Oğul'u” yani Yaratan'a mirasçı olma bilincini gönlümüzün tahtına oturtmamız için aslında yol açan bir çağrıdır. Yani “Yol'un Oğlu” bende “Yol” olacaktır. Bu “surete” dönüşüm ve değişimdir. Ama böylesi bir üst suretsizliği alt surete almak ve edinmek elbette zorlu bir mana yoludur. Bunun için böylesi üstü alta çekmek için saran Işık kutsal Ruh'un hazırladığı yüreğin genişlemesi madde üstünü algılar bir hale gelmesi önemlidir. Bunun için altın yani gönlün, kabın elindeki mirasçılığın, insan olma farkındalığına uyanması esastır. Çünkü uyanışta elindeki kabın farkındalığı ve dolayısı ile bu farkındalıkta eksikliğinde farkındalığı söz konusu olacaktır. İşte, bu gerçekte Elişa dul ve yoksul kadına “Senin için ne yapsam?” sorusunu yöneltmektedir. Yani bir ışık şahsiyet olarak yukarıdan uyandırmaya kanal olma durumundadır. Fakat bu sorusunun hemen ardından en önemli ikinci soruyu sormaktadır; “elinde neler var?”. Çünkü ikinci ışımadaki o muhteşem “forma girmiş” Yaratan'da “yaratan” düşünceyi yani “Yol'un Oğlu'nu” yaşama almak için eldekinin farkındalığına uyandırma söz konusudur. Çünkü “Saran Işık” gönlün varlığına dikkat çekmektedir. Kadının “acızık yağ var” sözü üzerine harekette ışıma o ikinci muhteşem ışımayı “Kelam'ı” yüreğe çekmeye başlamaktadır. Ama eldeki kabın böylesi muhteşemliği alması için kabın genişlemesi şarttır. Efendimiz Mesih İsa'da bu soruya benzer soruları sormadan yani karşıdakini öncelikle kendine uyandırmadan o muhteşem dönüşüm değişim dokunuşlarını gerçekleştirmemektedir. Yani önce farkındalık uyandırmaktadır. Ve sonra da hareket. Ve harekette o sınırlıda yeni yaratılma başlamaktadır. Elişa, kadından komşularından kap getirmesini talep eder ve kadın bu talebe tabi olur. Ve sonra yağ yani “ilahi hikmet, kelam, bilinç” artık işleyişinde çoğalmayı getirmiştir. Burada Elişa adeta yukarıdan uyandıran bir anlamda hoca gibidir. Ve “azıcak yağ” ise adeta “mana çalışması” mana yolu üzerindeki yazılar üzerine “ışık çalışmaları” gibidir. Ve komşular ise mana çalışması yapan gurup gibidir. Ve bu durum krallığı, kahinliği ve peygamberliği kendi üstünde toplamış olan kurtarıcımız, Efendimiz de kendini ifşa eden Mesih bedenini oluşturmaktadır. O zaman üstten ışıyan Yaratan düşünce önce “Kelam'da” formu oluşturmuş ve formun erilliğinde dişil yani “Hareket” ile ise üstü altta ifşa etmiştir. Bu ışığın, ışıktan ışığa ışıyarak sureti asla yansıtmasıdır. O zaman düşünce önce formda ve sonra da işlevde Yaratan olarak karşımızdadır. Ve bu yansıma bizi Mesih'te Ruh'la Yaratana taşır.