• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
SOHBET-31-Gerçek Görme

             
Gerçek Görme 
 
                 (Balak ve Balam -Çöl.Say.22-24   üzerine sohbetler)
 Giysilerin hep ak olsun. Başından zeytinyağı eksilmesin-Vaiz 9:8
 
Balak ve Balam ikilisinde aslında Yaratan'a yürüyene bir kötü bakış ve bir de bu bakışa kötü sözle yaklaşım yani lanet girişimi vardır. O nedenle İsra-el yani Yaratan'a yürüyen bir anlamda Mesih'inde ve Ruh'unda Yaratan'da işleyen olarak hep böylesi bir etki altındadır ve olacaktır. Yani Adem seviyesi hep Mesih seviyesini kendi bencilliğinde suçlayıp duracaktır. Oysa Yaratan'a yürüyen Mesih'i giyinmiş kişi Ruh'la ilerlerken Mesih'te suret olma bilincinde "giysilerini hep ak tutma" bilincinde olmalıdır. Bu da "başı ile görmeyi" bilmesine bağlıdır. Bu ne demektir. Bu aslında "görmenin" bir dışa bakıp görmek bir de dışa bakıp içi dışa göre gördürmek şeklinde iki olumsuz yönüne karşı önemli bir uyarıdır. Çünkü baş ile görmek aslında "düşüncenin yenilenmesinde" gönül ile görebilmeye başlamak demektir. Efendimiz misali "baktı, gördü, acıdı" şeklinde bir görüneni ardındaki ile bütünde görebilmektir. Bu aslında baş ile görmektir. Oysa kimi cüzdanına göre gören, kimi cinselliğine göre gören, kimi ise hep kendi önyargılarında görendir. Oysa Balak ve Balam önündeki yani kötü bakış ve lanet önünde yürüyüşte Mesih yürüyüşü yani kusursuzu kuşanmak esastır. Bu da "düşüncenin yenilenmesiyle sürekli Mesih'e değişmektir". Aslında "hikmetli kişinin gözleri başındadır" tarzında bir ifadede gerçek hikmet saran Işık kutsal Ruh'la işleyebilmek demektir. Çünkü Kutsal Ruh düşüncede belirip yani üstü alta açandır. Düşünce başta doğar ve bütün bedeni harekete geçirir. Bu bir anlamda "sudan ve Ruh'tan" doğmanın işaretidir.Yani "giysiler hep ak" ki, bu Mesih kurtarışında Mesih'i gönenme iledir. Ve Ruh'tan doğuş ise "Yaratan'ın Ruh'unun bende işlemesidir". (Hez.36:25-26). Bu adeta başın bir mumun fitili gibi olması halidir. Beden yani mum içi bütün fitili kapsar ama ucun yanması için o uç kesimin hep yağlı olması gerekmektedir. Bu güzel bir örnektir. Yani Mesih talebesi daima "dar kapı" talebesidir. Mesih'i giyinmenin, suret olmanın sorumluluğunda işlemek durumundadır. Hareket yani ilahi karakterin kişi karakterinde açılması ise sürekli Ruh'un işleyişidir. Yani bir anlamda Ruh'un işleyişi hep Mesih seviyesi bir yaşamın, söylem ve tavrın sürekli kişiden akması anlamındadır. Bu nedenle Ruhla meshedilmiş bir yaşam sürekli Yaratanı yaşama durumudur. Bu nedenle "başından zeytinyağ eksilmesin" önemli bir ifade, önemli bir duadır. Bu nedenle Yakup mektubunda bilge ve anlayışlı olanı olumlu yaşayışla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemler yapan kişi olarak tanımlanmaktadır (Yakp.3:13). Bu nedenle Mesih'in kurtarışı ile Yaratan'a yürüyen kişi Ruh'un sürekli kendisinde ışımasında üzerine çektiği kötü bakış ve kötü söz atakları arasında "sonsuzluk hacısı" olarak yol almaya devam edip duracak olan kişidir. Bu nedenle Efendimiz Mesih İsa "Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler"-Mt.5:16 demektedir.