• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
1.GÜN

Şahrit ve Minha (Sabah ve Öğle sonrası İbadeti) için okuma

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Allah'ı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Allah oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri; Yalan yere size her türlü kötü söz söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler..Matta 5:3-10


 

Arvit (Akşam İbadeti) için okuma

Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur! İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu Babası'nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim, burada bulunanlar arasında, insanoğlu'nun kendi hükümranlığı içinde, gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. Matta 16:24-28


 

Tohum Benzetmesi

Ekincinin biri ekin ekmeğe çıkmış. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düşmüş. Kuşlar gelip bunları yemiş. Kimi, toprağı az olan kayalık yerlere düşmüş. Toprak derin olmadığından hemen filizlenmişler. Ne var ki, güneş doğunca kavrulmuşlar, kök salamadıkları için kuruyup gitmişler. Kimi, dikenler arasına düşmüş. Dikenler büyümüş, filizleri boğmuş. Kimi ise iyi toprağa düşmüş. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün vermiş. Kulağı olan işitsin! Matta 13:3-12