• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
2.GÜN

Şahrit ve Minha (Sabah ve Öğle sonrası İbadeti ) için okuma

Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakp tahıl ölçeğinin altına koym. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler. Matta 5:13-16


 

Arvit (Akşam İbadeti) için okuma

Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, “buradan şuraya göç” derseniz, göçer; sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Matta 17:20-21

Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Hükümranlığına asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Hükümranlığın’da en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur… Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının! Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerdeki Babam’ın yüzünü her zaman görürler. Matta 18:2-7;10-11


 

Deliceler Benzetmesi

Göklerin Egemenliği, tarlasına iyi tohum eken adama benzer.Ne var ki, herkes uyurken, adamın düşmanı gelmiş ve buğdayın arasına delice ekip gitmiş. Ekin gelişip başak salınca, deliceler de görünmüş.Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle demişler: `Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Öyleyse delice nereden çıktı?'O da onlara, `Bunu bir düşman yapmıştır' demiş.`Gidip deliceleri toplamamızı ister misin?' diye sormuş köleler.`Hayır' demiş. `Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Ekinin biçileceği zamana kadar bırakın, ikisi yan yana büyüsün. Ekin biçme zamanı gelince orakçılara diyeceğim ki,Önce deliceleri toplayın, yakılmak üzere demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. Matta 13:24-30