• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
9.Gün

Şahrit ve Minha (Sabah ve Öğle sonrası İbadeti ) için okuma

Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa, bütün bedeniniz aydınlık olur.Gözünüz bozuksa, bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre,içinizdeki 'ışık' karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık!"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Allah’a, hem de paraya kulluk edemezsiniz.Matta 6:22-23


 

Arvit (Akşam İbadeti) için okuma

Kimse sizi “Rabbi” diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye “Baba” demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel Baba’dır.Kimse sizi “önder”diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var O da Mesih’tir. Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Matta 23:8-12


 

Acımasız Köle

Göklerin Hükümranlığı, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer.Kral hesap görmeye başladığında, kendisine on bin talant borcu olan bir köle getirilmiş.Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurmuş.Köle yere kapanıp efendisine, `Bana karşı sabırlı ol! Sana bütün borcumu öderim' demiş.Efendisi köleye acımış, borcunu bağışlayıp onu salıvermiş.«Ama köle çıkıp gitmiş, kendisine yüz dinar borcu olan bir başka köleye rastlamış. Onu yakalayıp, `Borcunu öde' diyerek boğazına sarılmış. Bu köle yüzüstü yere kapanmış, `Bana karşı sabırlı ol! Sana borcumu öderim' diye yalvarmış.Ama ilk köle bunu reddetmiş. Gitmiş, borcunu ödeyinceye dek kalmak üzere adamı zindana attırmış.Öteki köleler, olanları görünce çok üzülmüşler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlatmışlar.«Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırmış. `Ey kötü köle!' demiş. `Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?' Bu öfkeyle efendisi, tüm borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etmiş.«Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.»-Matta 18:21-35