• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
22.Gün

Şahrit ve Minha (Sabah ve Öğle sonrası İbadeti ) için okuma

Baba, yerin ve göğün RAB’bi! Bu gerçekleri bilge ve akılı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet, Baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğul’u, Baba’dan başka kimse tanımaz. Baba’yı da Oğul’dan ve Oğul’un O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Matta 11:25-27

 


 

Arvit (Akşam İbadeti) için okuma

Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken, nasıl olur da kardeşine, “kardeş, izin ver de gözündeki çöpü çıkarayım” dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Luka 6:41-42

 


 

Kimleri Yemeğe Çağırmalı

Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırmış. Şölen saati gelince davetlilere, `Buyurun, artık her şey hazır' diye haber vermek üzere kölesini göndermiş.«Ne var ki, hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başlamışlar. Birincisi ona, `Bir tarla satın aldım, gidip görmem gerek. Rica ederim, beni hoş gör' demiş.«Bir başkası, `Beş çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum. Rica ederim, beni hoş gör' demiş.«Yine bir başkası, `Yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum' demiş.«Köle geri dönüp durumu efendisine bildirmiş. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, `Çabuk ol' demiş, `çıkıp kentin caddelerini, sokaklarını dolaş; yoksul, kötürüm, kör, sakat olanları al getir.'«Köle, `Efendim, buyruğun yerine getirilmiştir, ama daha yer var' demiş.«Efendisi köleye, `Çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun' demiş.`Size şunu söyleyeyim, ilk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktır.'» -Luka 14:12-24