• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
23.Gün

Şahrit ve Minha (Sabah ve Öğle sonrası İbadeti ) için okuma

Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Matta 11:28-30


 

Arvit (Akşam İbadeti) için okuma

İyi ağaç kötü meyve vermez. Kötü ağaç, da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan, yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan ise içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni “Rab, Rab” diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişi…evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Luka 6:43-48


 

Kaybolan Para

On gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp, `Benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum!' der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Allah’ın melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar.-Luka 15:8-10