• https://api.whatsapp.com/send?phone=+90 552 719 10 00
  • https://www.instagram.com/allsaintsmoda/
  • https://www.youtube.com/channel/UCU0zOa2TN4U48OG6aY5w8zA

ALL SAINTS MODA

KİLİSEMİZ
Kilisemiz 1878 yılında inşa edilmiştir. Bir Anglikan kilisesidir. Günümüzde cemaatini, çoğunluğu Kadıköylü Türk Hristiyan vatandaşları oluşturmaktadır. İbadet dili Türkçedir. Kültür ve sanat etkinlikleri için de kapılarımız her zaman halkımıza açıktır.
DÜĞÜN & KONSER ORGANİZASYON
Akustik Düzeninde, Konser, Resital, Düğün için bizim ile iletişime geçiniz.
KELAMDAN DAMLALAR
“Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler.” ‭‭2.TİMOTEOS‬ ‭2:16‬ ‭ Çoğu zaman o kadar boş sözlerle vakit geçiriyoruz ki, hatta bazen kendi içselliğimizi kendi sözlermizle etkiliyor ve bozuyoruz. Bu oruç ve alçalış döneminde belki bu konuda bile oruca girmek bize büyük bereketleri de beraberinde getirecektir.
KİLİSE TAKVİMİ
Kilise Takvimi Alçalış Dönemi Paskalya'nın Beşinci Pazarı * Elçiler'in İşleri 11:1-16 - * Mezmurlar 67 - * Vahiy 21:9-14, 21-27 - * Yuhanna 16:23-33 - * Beyaz Renk Dönemi
İBADET VE ZİYARET
İbadet ve ziyaret Kelam ve Şükran Ayini Her Pazar 11.00-12.15 arasındadır. İbadet ve ziyaret dışı görüşme talebi için randevu alınması gereklidir. SAĞLIK VE ESENLİKLE KALIN.

Dua ve Oruç

DUA VE ORUÇ

Mesih İsa için dua ve oruç kişiye özel, yürek merkezlidir. Dua ve oruç Tanrı ile kişinin yürekte buluşması için adeta özel bir birliktelik anıdır. Zaten inancın özünde Kutsal Ruh’un yürekleri hazırlaması, Mesih İsa’nın yüreğe gelmesi esastır. Bir başka deyişle inançta olduğu gibi uygulamalarda Mesih talebesi için yürek esastır.

Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.-Matta 6:6  Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz.-Matta 6:17-18

Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi dua gizlide olan Baba’yla yine gizlide, iç odada, yani yürekte buluşmadır. Oruçta yine aynı şekilde gizlide olan Baba’yla bağ kurmak içindir. Oruç dışarıdan insanların anlamayacağı şekilde yapılması gereken Tanrı ile buluşmaya bir araç, bir yoldur. Hem oruç hem dua bir zorunluluk olarak değil, mana yaşamında kişinin içselliğini maddeden manaya dönüştürüp değiştirmesi için Ruh’un yönlendirişinde, kişinin kendi iradesi ile belli bir düzende yapabileceği uygulamalardır. Her iki uygulamada da kişinin kendisini alçaltması önemlidir. Bu kişinin “kendi çıkarı için alma arzusundan” kurtulabilmesi ve kendini bilmeye doğru yol alması için oldukça önemlidir. Kendi pratiklerinden hareketle Mesih İsa talebelerine bir dua modeli de sunmuştur. Bu model dua şu şekildedir:

  • 1.Ey göklerde olan Babamız, adın kutsal kılınsın
  • 2.Egemenliğin gelsin
  • 3.Gökte olduğu gibi yeryüzündede senin istemin olsun.
  • 4.Gündelik ekmeğimizi bize bugün de ver.
  • 5.Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sende suçlarımızı bağışla
  • 6.Ayartılmamıza izin verme, kötü olandan bizi kurtar
  • 7.Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir.
  • -Matta 6:9-13

Özellikle sabah ve akşam vakit dualarına ve Şabat gününe önem veren Efendimiz Mesih İsa, bu model dua ile talebelerine, Tanrı ile nasıl bağ kurabilecekleri konusunda yol göstermektedir. Ve bu dua oldukça kapsamlı bir dua olarak;1.Tanrı’yı yüceltme, 2.Mükemmel olanı talep etme 3.İsteminde hareket edebilme, 4.İhtiyaçları dile getirme, 5.Bağışlayarak bağışlanmayı isteme 6.Ayartıdan ve kötüden korunma 7.Herşeyi Yaratana teslim gibi bir çok yaşamsal konuları içermektedir.