• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
SOHBET-32-Tohumdan Ağaca

Tohumdan ağaca -Matta 13:23 üzerine sohbet

İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat-Matta 13:23

Mesih İsa’nın müjdesi oldukça açık ve basittir. İki kelimeden oluşmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi “tövbe”, bir diğeri ise “egemenlik” kelimesidir. Mesih İsa, bu iki kelimeden oluşan müjdesini, kendi içsel yolculuğuna çıktığı ve denenmeye sevk edildiği dönemin hemen ardından dile getirmiştir. Matta bunu, “O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: ‘Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı’”-Mt.4:17 sözleri ile ifade etmektedir.  

Yazıların anlatımına göre, Mesih’in gelişi ile, maddeden manaya bir çizgi üzerinde, mabedin insana taşınıp insanda tamamlanması gerçeklemiştir. Bir anlamda döngü tamamlanmıştır. Suret olma bilincini, bir türlü kendi bedene endeksli yaşamında algılayamayacak olan insan, “ilahi kollektif bilinç” olan yazı ve mana rehberlerinin önderliğinde, Yol, gerçek ve yaşam Ben’im”-Yuh.14:6 diyen Mesih İsa ile, bu yolculuğun sonuna gelmiştir. Burada insanın yapması gereken tek bir şey vardır; tövbe etmesi. Bu tam anlamı ile kişinin dönüşmesidir. Gittiği yoldan, yaşadığı yaşamdan tamamen ters bir istikamete doğru yol almaya başlamasıdır. Böylesi bir dönüşüm, var oluş farkındalığına dönüştür. Çünkü “göklerin” egemenliği “üst şuurun”, bir başka deyişle sınırsızın egemenliğidir. Farkındalığa uyanan insan, sınırsızlığa biraz daha yaklaşacak demektir. Bu da büyük değişim demektir. Yani kişi tövbe ile bütün ilahi kollektif bilinç çizgisini Mesihte giyinmektedir. Bu bir anlamda Mesihleşmek demektir. Mesihleşmek suret olmaktır. Bu da merhametin tam merhamet olduğu, adaletin tam adalet olduğu, sevginin tam sevgi olduğu üst kavramları, aşağıya yani dünyaya tam olarak çekmek demektir. Egemenliğin gelmesi budur. 

O zaman tövbede, “nefsi inkar, çarmıhı yüklenme ve İsa’nın ardı sıra gitme”, bir başka deyişle üç adımla Yol’a çıkma söz konusudur. Yol’a çıkmak bir anlamda Yol ile bütünleşmek demektir. Bu da meseldeki tohum ile toprağın buluşması gibidir. Çünkü tohum toprağa düşmeli, ölmeli ve sonra kozasını çatlatan tohum, toprakla buluşup dirilişi gönenerek, tohumdan ağaca kendisi tohum saçmaya büyümelidir. Bu bir anlamda mana yoluna da düşüp yolla bütünleşmek gibidir. Tövbe, bir diğer ifadeyle tohumun toprakla iç içe geçmesi, toprağı döllemesidir. Ürünse, artık tohumun tohum olarak kaybolmasıdır. Ağacın devreye girmesi belki otuz, belki altmış, belki yüz kat ürün vermesidir. Bu aynı zamanda  toprağın iyiliğine işarettir. Burada tohum adeta rahme düşmüş ve toprağı döllemiştir. Bu muhteşem bir dönüşümdür. Toprak, bir diğer taraftanda kalbe işarettir ve tohum ilahi kelamdır. Kelam, kalbi döllediğinde artık ne kelam ne kalp vardır. Artık bir ağaç yükselmeye başlar. Bu Yaratan’a suret olarak yaratılmış insandır. Böyle olması için aslında bütün yaratılmışta var olan adeta o ilahi parça, üst ruh “neşema”, insanın doğal ruhu olan “ruach” ile buluşmuştur. İki kelimenin baş harfi bir araya geldiğinde o güzel kelime belirir. Bu“nur”kelimesidir. O zaman tohumla iyi toprağın birleşmesinde meyve veren ağaç, o muhteşem yaşam enerjisinin açığa çıkmasıdır. Mesih’le dirilişte işleyen o yeni yaşam enerjisidir. 

Tohumun, “dönüş ve değiş” müjdesinin iyi toprakta, iyi yürekte harikalar yaratacağı  bize burada açıkça belirtilmektedir.  Üstten gelen veri, Tanrı çipi, toprağı, fizik insanla birleşmiştir. Ve tohum içindeki yazılı  program devreye girmiş ve tohum adeta kendini yok etmiş toprak ise, yeni yaşamı dışarıya madde üstüne, toprak üstüne atmıştır. Artık bir  tohumdan farklı seviyelerde otuz kat, altmış kat, belki yüz kat daha büyük bir bitki, bir ağaç vardır toprağın üstünde  ve bu “göklerin egemenliğine”, Yaratan’ın muhteşem idari sistemine işarettir. Bu hareketlilik hali ürün veren, meyve veren, yeniden yaşam verecek tohumları bünyesinde taşıyan meyveler taşıyan  ilahi idari sisteme işarettir. Ve sonuçta Hezekiel peygamberin, Hezekiel 36:25-27 ‘de kayıtlı ifadeleri müjde aracılığı ile insanda tamamlanmış olur.