• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-38-Herkese Çağrı

Herkese Çağrı -Mt.22:1-14

Çağrılanlar çok, ama seçilenler azdır-Mt.22:14

Sembollerin dilleri vardır. Konuşurlar. Mesih İsa’nın mesellerinde de bu çok etkindir. Mesela Yuhanna İncil’inde anlatılan Kana’daki düğünde suyun şaraba çevrilmesi, olgunlaşmanın, Mesih düşüncesini edinmenin önemini ve sürecini anlatmakta ve aslında bütün Mesih talebelerine önemli bir mesaj vermektedir. Bu meselde de yine bir düğün sembolü vardır. Düğün Kralın oğlu içindir. Aslında anlatılmak istenilen Baba’nın İsa ile gelini yani (Mesih topluluğunun) birlikteliğinin coşkusudur. Bu birlikteliğe işaret ve bu bedene katılmaya davet vardır. 

Dolayısı ile Mesih İsa Tora’yı tamamlamaya geldiğine göre öncelikle çağrıyı alacak olan Tora’yı ellerinde tutanlar olmuştur. Ama ilk çağrıda red cevabını verdikleri gibi ikinci çağrıda da sudan bahanelerle yine böylesi önemli bir daveti ellerinin tersi ile itmişlerdir. 

Metne bakacak olursa özürlerin gerçekten sudan sebepler olduğu oldukça belirgindir. a.Bir tarla satın aldım, gidip onu göreceğim. b.Beş çift öküz aldım. Onları tarlada deneyeceğim. c.Yeni evlendim, gelemem gibi sebeplerle böylesi bir şölen daveti kabul edilmemiştir. Bu kendilerine ikinci kez şans verilmiş olmasına rağmen böyle olmuştur. Bunun üzerine doğal olarak kral; “düğün şöleni hazır, ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın”. 

Böylesi bir mesel ve anlatımda esasında çağrının herkesi kapsadığı oldukça nettir. Ama özellikle de başlangıçta antlaşması doğrultusunda kendisine sorumluluklar yüklenilmiş olanlardan da başlanmış olması oldukça doğaldır. Kısacası çağrılanlar çoktur. Ama çağrıya cevap verenler, daha önce başka çalışmalarımızda da irdelediğimiz gibi seçilen ve seçen ve seçtikleri için seçilmiş olanlar azdır. Zaten bu sözlerle bunun böyle olacağı konusunda da Efendimiz bir anlamda bizleri uyarmış olmaktadır. Yuhanna “Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini kabul edip iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi”.-Yuh.1:11-12 demektedir. Kabul etmeyenler ve kabul edenler olacaktır. Dini isimler altında belki belli çokluk görünümler olacaktır. Ama İsa’nın söyleminde dünyaya göre esas anlamında Mesih’e talebe olan az olacaktır. Bu nedenle Efendimiz bu az olan talebelere “korkma ey küçük sürü” diye cesaret vermektedir. Çağrı Tanrı ile Mesih’i ve Ruh’unda bir olmaya ve sonsuzluğadır. 

Bugün hala çağrıya kralı küçük düşürmeyle red cevabı verenler, özür sunanlar vardır. Dolayısı ile küçük sürü sıradan insanların oluşturduğu sürüdür. Mesih İsa “Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek”-Yuh.6:37 demektedir Mesih İsa. a.Sonradan çağrılanlar ilk aşkı yitirmişlerden daha çok sevinmişlerdir. b.Bu sevinçleri Yüce O’lan’a onur getirmiştir. c.Bu şöleni unutamayacakları için de her zaman da onur getirecektir. Yalnız burada “düğün giysisi” yani Mesih’i giyinmek önemlidir. Böyle bir birleşme için Mesih’in doğruluğunu edinmek şarttır. Ancak o zaman su şaraba dönüşecektir.