• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-39-Dar Kapı ve Gayret

  Dar kapı ve gayret -Lk.13:22-30  

        Dar kapıdan girmeye gayret edin-Lk.13:22

Dar kapı, önemli bir sembol olarak kullanılmaktadır. Burada dışardan içeri giriş, bir yere giriş, dahil olma, haricilikten kurtulma gibi anlamlar vardır. Ama aynı şekilde bunun kolay olmadığı da vurgulanmaktadır. Çünkü kapının dar olması ve gayret edilmesinin gerekliliği bunu ifade etmektedir. Bir de işin ilginç tarafı, bu kapının belli bir süre sonra kapanacağının bildirilmesidir. Bu kapanma, belki de bizim gayretimizin eksilmesi, vaz geçmemiz anlamında da olabilir.

Metne göre, aslında kapı dışında kalma durumunun dinci Yahudileri kapsadığı da görülmektedir. Çünkü”İbrahim’i, İshak’I, Yakup’u ve bütün peygamberleri Tanrı’nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman, aranızda ağlayış ve dış gıcırtısı olacaktır” denmektedir. Özellikle “İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı’nın Egemenliğinde sofraya oturacaklar” denmesi ise Yahudilere açık bir uyarıdır. Bu kapının yalnız Yahudilere değil, milletlere de açık olduğu nettir. 

“Dar kapı ve gayret” kavramları Tanrı’ya kurtulma, kişinin kendi dar alanından çıkmasına oldukça uygun benzetmelerdir. Efendimiz İsa bu benzetmeyi dağdaki vaazında da dile getirmiştir. “Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan giren çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır”-Mt.7:13-14. 

İlginçtir ama bu söylemde de bu kapının darlığı, yolun çetinliği, bu yolu bulanların azlığından bahsedilmektedir. O zaman öyle elini kolunu sallayan herkesin İsa’nın talebesi olabilmesi pek kolay görülmemektedir. Dinci Yahudiler bile ellerinde Tora olduğu halde, bu yolu anlamakta zorlanmışlardır. İlahi kurtarış herkes içindir, evet, doğru ama öyle ya da böyle kapı yinede herkese dardır, gayret gerektirmektedir ve üstüne üstlük çetin bir yoldur ve Efendimiz Mesih İsa’ya göre az kişi bu yolu gerçekten bulabilmiş olacaktır.

Kapının önemli bir geçiş olduğu Matta 25:1-13’de de on kız benzetmesi ile  de bize anlatılmaktadır. On kızın sadece beşi güvey için hazırlıklıdır. Hem kandilleri, hem de kandillikleri vardır. Diğerleri yağ almadıkları için dışarda kalmışlardır. 

Bunu bu şekilde irdelememizin sebebi hiç kuşkusuz siz kurtulamazsınız, şunu şunu yapmanız lazım, kurtuluş sadece bizim tekelimizde gibi bazı din ve mezheplerin sözlerini tekrarlamak değildir. Sadece Mesih İsa’nın bahsettiği kurtuluş kapısının belli bir kaç mezhepe,  dogmaya, kişilere bağlı öğretiler olmadığını bir kez daha kendimize hatırlatmak içindir. Güneş herkes içindir ama güneşin görkeminin farkındalığı herkes için değildir. 

Mesih İsa’nın lütfu her milletten herkesedir. Ama bu lütfun yolu dardır, çetindir, az kişi bu dar kapıyı bulacaktır. Bu dar kapı nefsi inkar, çarmıhı yüklenme ve İsa Mesih’in ardı sıra samimiyetle devam etmekle kişiyi geniş otlaklara çıkaracak bir yoldur.(Mt.16:24)Bir başka benzetmede olduğu gibi “düğüne davet vardır” ama “düğün giysisi” şarttır. Mesih İsa’ya her açıdan dönüşüp değişmek esastır. Çünkü kapıdan geçmek yine mecaz anlamında kapıyla bütünleşebilmektir. “Kapı Ben’im”-Yuh.10:7-9 dediğine göre bu benzetmede kapı Mesih İsa’dır. “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im”-Yuh.14:6 sözleri ışığında kapıdan geçiş ve sonrasıda İsa’dır. Kısacası O’nunla bütünleşme esastır. Bu çetindir. Kapı dardır ve hem kapı, hem yol aslında  içselliğe kapı ve içselliğe yoldur.