• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-41-Hikmet Üzerine

Hikmet Üzerine-Mt.25:1-13

                İnsan değerlidir. İsa, “Siz kuşlardan daha değerli değil misiniz?”-Mt.6:26 demektedir. Meseller egemenlik, kurtuluş ve hikmete sırayla vurgu yapmaktadırlar.

                İnsanın değerine bir vurguda Marks 8:36’dadır. Değer ve kazanım arasında bağ vardır. Müjde’de şartlar yoktur değere değer katmak vardır. Gösteriş amaçlı doğruluk değer kaybettirir.-Mt.6:1. Bağışlama değer kazandırır.-Mt.6:14-15 Dar kapıdan girme yine değere değer katan bir hareketlilik halidir.-Lk.13:23

                Talebeler seçkin diri taşla seçkindirler-1.Pet.2:4. Egemenlik yolunda, kurtuluşları ile hikmetli bir yaşamı edinme yolundadırlar.

                Kilise gelindir. Talebeler tek tek davetliler. Düğün bir kavuşmadır ve bu kavuşmaya hazırlıklı olmak önemlidir. Düğün farkındalığı önemlidir. Mesih’i giyinip Ruh’un rehberliğinde Tanrı ile kavuşma düğün sembolizmasında ifade bulur.

                Meselde gelin sembolizmasına uyabilecek on kız aslında eşit şartlarda çağrılmışlardır.Çağrıya uymuşlar, beklemişlerdir. Damadı sevdikleri bellidir. Gecikme olduğu için uyumuşlardır. Ama sorun bu noktadan sonradır. Hazırlıklı olanlar içeri girenlerden olmuşlardır.

                Hazırlıklı olmak değer farkındalığına göredir. Eğitimin değerini bilen hakkını da verecektir. Kandillikler için zeytinyağı burada içsel ışığın kararmasına mani olmak için sürekli kelamla yoğrulmak ve mana yolunda ilerlemeyi seçmektir. Burada zeytinyağı kutsal ruhtan ziyade mabetteki ateşi söndürmeme anlamına gelmektedir. Yani yüreğin sürekli Mesih düzeyinde tutulması anlamındadır.

                Kapı lütufla herkese açıktır. Ama değer ve kazanım bağını bilenler içindir. Ve bir müddet sonra Nuh’un gemisinin kapısının kapatılması örneğinde olduğu gibi kapı kapanacaktır. Hazırlıklı olanların dışında, hazır olanların dışında diğerleri hariçte harici olarak kalacaklardır. 

                Egemenliği algılayıp kurtuluşu gönen Mesih talebeleri için yeni yaşamın hikmetli yaşam olması kaçınılmazdır. Bu nedenle Mesih İsa dört  temel hikmet benzetmesi yapmıştır. Bunlardan ilki on kız benzetmesi hazır olmanın önemini, zengin budala benzetmesi yaşamın geçiciliğini, kurnaz kahya benzetmesi kendi gözünde doğruyu yapanların sadece dünyasal işlerini halledebileceklerini ve inşaatçılar benzetmesinde ise bu nedenle kişinin dünyasını sağlam temel üzerine kurması gerektiği vurgulanmaktadır. Görüldüğü gibi bütün bu anlatımlar belli bir düzende Mesih talebesinin bütün yaşamına, mana yoluna rehberlik etmektedir. Özellikle on kız benzetmesindeki hazır olma konusunda bilinmesi gerekenler; 1.Mesihte edinim inancının aktarılabilir olmadığı gerçeğidir. Kişinin annesinin iyi bir edinim imanına sahip olması kişinin de aynı imana sahip olacağı anlamına gelmeyecektir. 2.Ruhsal düzeyde kaybedilen fırsatlar ise yeniden edinilebilir olmayabilecektir. Kelam “uygun zamanda seni duydum, kurtuluş günü sana yardım ettim” demektedir. “Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü şimdidir”-2.Kor.6:-2-3 ve 3.Her şeyden önemlisi son uyarısızdır. Kelam bu nedenle şöyle demektedir; “bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve saati bilemezsiniz”-Mt.25:13 

1.Edinim inancı şarttır. 2.Fırsatı kaçırmamak önemlidir-2.Kor.6:2-3 ve 3.Geliş uyarısızdır.-Mt.25:13