• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-42-Zenginlik Kavramı

Zenginlik Kavramı-Lk.12:13-21
Mesellerde belli bir öğretiş düzeni vardır. Egemenlik önceliklidir ve sonra kurtuluş gelir. Hikmetse üçüncü sırada bol yaşamı pekiştirir. Hikmet meselleri de bir düzen içindedir; 1.Manada hep hazır olma, 2.Maddeye bağlanmama, 3.Geleceği düşünme 4.Yaşamı sağlam temellere oturtma. On kız, zengin adam, kurnaz kahya ve inşaatçı benzetmelerinde yukarıdaki düzende bir anlatım vardır. İlk hikmet meseli on kız bize; 1.Kişi kendinden sorumludur, 2.Ruhsal fırsatlar değerlendirilmelidir. 3.Uyarısız hazır olma önemlidir mesajlarını öğretir.
İkinci mesel ise maddeye içten bağlanmama konusunu ele alır. Zenginlik yanlış değildir. Sorun zenginliğin kişiyi yönetmesidir. İçsel zenginliği değersiz kılmasıdır.  Bu anlatımda İsa’ya gelen adam maddi sorunlarına cevap aramaktadır. Oysa Mesih İsa; “kim beni üzerinize yargıç ya da hakim yaptı?..İnsan yaşamı, malının çokluğuna bağlı değildir” diyerek hem kendi yerini belirlemiş hem de konuyu ruhsallıkla sınırlamıştır. Mesih’in tavrı bir anlamda “davamı hallet” diyen kişiye “esas sen kendinle olan davanı hallet” şeklindedir. 
Çok yönlü bir öğretiş vardır burada; a.İsa, kendi yerini belirlemiştir, b.ruhsallığı ayırmalarını istemiştir, c.talebin esas arka planını sorgulamıştır, d.alma arzusunun gücünü hatırlatmıştır e.alma arzusu ile açgözlülük arasındaki bağı göstermiştir.f.fazla olan kazanımın paylaşılması gerekliliğini vurgulamıştır. g.yaşamın esas kontrolünün kimin elinde olduğunun bilinmesinin önemine değinmiştir. 
Ayrıca burada “Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi” cümlesi önemlidir. Evet, adam veriyi değerlendirmiştir. Ama veri kontrolü dışında toprakla bağlantılıdır. Herkesin bunun farkında olması önemlidir. Bu kutsal yazılarda tekrarlanılan bir noktadır. Mesela Yeşu 7.bölüme baktığımızda orada da varlığı kötüye kullanan Akan isimli bir kişiyi görmek mümkündür. Bu orduların yenilmesine neden olacak bir sorun olmuştur. Elçilerin İşleri 5.bölümde Hananya ve Safra örneğide yine benzer bir durumu anlatmaktadır. 2.Timoteos 4:10’da Dimas’ın dünyayı tercih etmesi de yine bu durumla ilgilidir. Bu nedenle 1.Tim.6:10’da “Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler” demektedir. Yakup 2:5’ e baktığımızda ise “Dinleyin, sevgili kardeşlerim: Tanrı, bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleştirmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi?” gibi bir ifadeyle Mesih talebelerini mana zenginliğine davet etmektedir. Ve “Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı’ya umut bağlasınlar” 1.Tim.6:18-19 sözleri Mesih talebeleri içindir. Talebe a.böyle bir içsel zenginliği talep etmeli ve kendisini de elden geldiğince maddenin içselliği dolduran gücünden boşaltabilmelidir. Böylelikle “hazinemiz neredeyse, yüreğimiz de orada olmuş olacaktır”-Mt.6:21