• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-43-Kurnaz Kayha

Kurnaz kahya-Lk.16:1-9

Efendimiz mana ise, maddede olanlardan daha iyi hikmet kullanılmalıdır. 

1.Geleceği belirlemek: Hayvanlar bile verilerle geleceklerini belirlerler. Oysa yanlış bakış açısı çoğu zaman insanı dünle yarın arasına sıkıştırır. Günlük verileri dar alanda geçmiş tecrübeleri ile buluştururlar ve negatife takılıp kalırlar. Hikmet, hizmetini sunamaz. Mesih talebesinin de görevi her günü geleceği “mana yolu” üzerinde inşa edebilecek şekilde değerlendirebilmektir. 

2.Dünyanın kurnazı: Burada İsa, “Bu çağın insanları, kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde, ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar”-Lk.16:8 sözüne örnek oluşturmaktadır.  Yaptıklarının açığa çıkacağını fark eden bir kahya geleceği için hemen harekete geçmektedir. 

3.Açık ve net düşünebilmek: Buradaki örnek olmusuzdur. Amaç Işık çocuklarının geleceklerini “mana yolu” üzerinde kurabilmeleridir. “Gökteki yıldızlar gibi parlamaları” kendi eksikliklerini görmelerine, geleceklerini ışıkta ve hikmetle inşa edilmeye bağlıdır. Bu olumsuz örnekte zaten bununla talebeleri uyandırmak içindir

4.Kişinin yerini bilmesi: Mesel dört temel öğreti sunmaktadır; 

1.Meseldeki kişi durumunu açık bir biçimde görmektedir. Kahya, artık yaptığı sahtekarlıklardan kaçamayacağını anlar. Artık oynayacağı bir durum yoktur. Plan yapar. Bizim de Yaratan önünde oynayabilecek bir durumumuz yoktur aslında. Bir an önce yaratılma gayemize dönmemiz esastır. Çoğu zaman insanlar tezatları ile yaşarlar. İlyas bu nedenle halka; “daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız?” demektedir. 

2.Meseldeki kişi kendisi için kaygı çekmektedir. İnsanlar kendilerini sigorta yaptırmaktadırlar ama ruhsallıklarının hiçbir sigortası yoktur. Ruh için kaygı çekmek elbette önemlidir. Din bu kaygıya çare değildir. Sadece merhemdir. Yaratanı yaşamak esastır. İşte ruhun böyle bir seviyeye taşınmamsı için gayret şarttır. Bu gayrette elbette kaygıyı getirecektir.

3.Meseldeki kişi kendini yüzleşeceği geleceğine hazırlamaktadır. Buradaki kişi  sadece durumu açık ve net olarak görmemiş ve ruhu için kaygı çekmemiş bir kişi değil, aynı zamanda bir an önce harekete de geçmiş bir kişidir. İnsanlık kendi yaşam koşullarını yok edip durmaktadır. Ve gelecek için acilen hareket etmek önemlidir. 

4.Meseldeki kişi farkındalığında çabuk davranmıştır. Dünya hep dünü bugüne taşıyıp yarını da dünde halletme gayreti içindedir. Bu çölü aşamayanların dünyasıdır. Onlar Kenan’a varamamışlardır. Asıl olan dünü yerinde bırakıp bugünde geleceği yerimizin farkında, Mesih seviyesinde geleceğimizi yaratmamızdır. Ve bunu bir an önce yapmamızdır.