• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-44- Temel Farkı -Lk.6:46-49

Temel Farkı -Lk.6:46-49  

1.Temel Farkı

“Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser evi sarsar. Ev yıkılır; yıkılışı da korkunç olur”-Mt.7:26-27  İçselliği temelsiz bir inanma sistemi üzerine inşa etmek hikmetsizliktir. 

2.Hikmetli olmayan inşaatçılar

Birçokları Mesih’e bir çok soru yönelttikleri halde öğretişlere ayak uyduramamışlardır. Savrulurlar. Oysa hikmet kararlılıkladır. 

3.Hikmetli olan inşaatçılar 

Temeli sağlam edinim imanının Mt.7:25’de dediği gibi üzerine “yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur”. Yerel, kültürel ve politik ayrıntılar üzerindeki dinlerin temeli kum üzerindedir.

4.Sağlam temel farkındalığı

Sağlam temel, kaosu ıslah etmek, iyilik yapmak gibi bir çok parçalar üzerinde yükselir.

a.İyilik yapma-1.Tim.6:17-19’da “…iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar” demektedir. 

b.Seçilmişlik farkındalığı-2.Tim.2:19’da “Ne var ki, Tanrı’nın attığı sağlam temel, “RAB kendine ait olanları bilir” ve “RAB’bin adını  anan herkes kötülükten uzak dursun” sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor” demektedir.

c.Mesih İsa-Yeşaya 28:16’da ise “Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, “İşte Siyon’a sağlam temel olarak bir taş,enmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek” sözleri ile Mesih İsa’ya işaret etmektedir. 

d.Elçi ve peygamberler, köşe taşı Mesih İsa- Ef.2:19-20’de ise “Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız. Elçiler ve peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir”

e.Köşenin baş taşı- Elç.İşl.4:11-“Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır” sözleri ile de yine temelin Mesih İsa olduğu açıkça belirtilmektedir. Bu 1.Pet.2:6-8’de de görülmektedir.

5.İçselliğin temeli 

İçselliğin temeli Yol’un öğretileridir. Müjde ve Yol. Bunun sonucu “bol yaşamdır”. Ve dağdaki vaaz bu temelin ana  prensipleridir.“Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin..”-LK.6:27-331. 

6.Evi ayakta tutmak 

Hikmetli olma ile olmama arasındaki fark temel farkıdır. Hikmet meselinde vurgu budur. 

7.Temel üzerinde çalışma 

Temel gayreti beraberinde getirir. Temeli oturtmak için derin kazmak önemlidir. O zaman Mesih talebesi; 

1.Plan yapabilen: İçsellik için planınız var mı? 

2.Derin kazabilen: ilizyonla ve kabuklardan kurtulmak için yeterince kazıyor musun? 

3.Temeli bulabilen: Temelde kayayı bulabildin mi? 

4.Taşı iyi yontabilen: Mabet olmaya adaysan şayet taşını köşe taşına göre yontuyor musun?