• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET 45 - Mesihi Yaşamak 1 -Sakin Ol ve Bil

MESİHİ YAŞAMAK-1

Sakin ol ve bil 

“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!”-Mz.46:10

1.İlişki de yaşam

Farklı gelenekler vardır. Aslında bu gelenekler yaşamdır. İnanç yaşamdır.Dünyada yaratılmış her şey değerdir. Kaostan ıslah dönüşüm ve değişim ve renkler, farklılıklar hepsi farkı fark edebilmek içindir. Ve iyidir. “Birbiriniz ve bütün insanlık için her zaman iyiliği amaç edinin”-1.Sel.5:15; “Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun”-1.Sel.5:21 sözleri ile belirtildiği gibi insan için de hedef iyidir. Yalnızca kendi iyimiz körlüktür. Yaratılışta her ıslah sonu “Tanrı iyi olduğunu gördü” sözü vardır. Ve iyimiz bütün iyilerle kabul edilirse gerçek iyidir. Farklılıklar eklemeksizin görülmeli inanç ilişkide yaşam olmalıdır. Bu sakin olma ve Yaratan’ı bilme ile bağlantılı bir yaşamdır. 

2.Doğal ilişki

“Efendimizi İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar”.-Mt.9:36. Bütün bu hareketlilikte Mesih İsa haktan aldığını halkla paylaşmaktadır. Kendi geleceği içindeki tartışmalarla vakit geçireceği ya da gelenekler arası tartışmalara enerji harcaŞayacağına efendimiz sadece “sakin olmayı ve Yaratan’ı bilmeyi” seçmekte ve edinim inancını ilişkide yaşamayı, doğallık içinde sürdürmektedir. Başlangıçta olduğu gibi kaosu ıslah, farklılıkları farklılıklarında kabul edip farkı fark edebilmek ve sonuçta “her şeyin iyi olduğunu” görebilmektir. Bu da “sakin olma ve bilme” ile mümkündür. 

3.Gerçek ilişki 

Farklı bakış açısını olduğu yerinde anlamaya çalışmak sadece o kişiye değil kendi içselliğine de dokunmaktır. İnanç ilişkide doğal ilişkide bir yaşam olduğunda gerçek ilişki ortaya çıkmaktadır. Protokol ilişkisi değil, birlikte yürüme, oturma, gülebilme, ağlayabilme tarzında bir ilişki. Bu İsa Mesih’in Hak’ta halkla olan ilişkisidir. Gerçek ilişki “her şeyin gerçekten de iyi olmasına” nedendir. Bu nedenle farklılıkları kendi içselliğimizi ve görüşlerimizi eklemeksizin dinlemek, izlemek anlamayı getirir. Farklılıklar zenginliktir. Bunu anlamak “sakin olmayı ve bilmeyi” gerektirir. 

4.İlişkide değişim 

İlişkide taraflar vardır ve taraflar birbirine ne kadar açıksa bu ilişki o kadar etkindir. Doğru yoktur aslında doğrular vardır. Tek doğru Yaratan’ı yanlışlar. Zıtlıklar, farklı doğrular bu nedenle zenginliktir. Çünkü doğru kavramı yanlışlar ve zıtlıklarda doğrudur. Zıtlıklarda zenginliği görmeyenlerin ilişkileri de anlamsızlık taşır. Köklü ve doğal ilişki asimile olmak anlamına gelmez. Benliğin yana çekildiği ilişkilerde farklılıklarda iyi olan görülür ve bizi değiştirebilir. Efendimiz “düşmanınızı sevin”, “komşunuzu kendiniz gibi sevin” öğretilerini bu pratikler için temellendirmiştir. İnançta, doğal ve gerçek ilişki değişim getirir. Ama öncelikle sakin olma ve Yaratan’ı bilme esas olmalıdır. Samiriyeli kadın, Nikodemus, Mecdenelli, Romalı Yüzbaşı ve daha niceleri Mesih’in ilişki içinde olduğu kişilerdir. 

5.İçte olma ve ilişki 

“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!”-Mez.46:10 Uluslar arasında Tanrı’nın yücelmesi, yeryüzünde yücelmesi hep sakinlik ve bilme üzerindedir. Yani esenlik içinde dağınık olmayan bir zihinle, şuurlu bir yaşam hem Yaratanı yüceltecek, hem de bizi iyi ile buluşturacaktır. Sakin olma durabilme, görebilme, dikkatini toplayabilmedir. Sakinliğin Tanrı’yı bilme ile arasında bağ vardır. Bilme ise hikmet, iç görü ve anlayış kazanmaktır. Bu bakışta bakan ve bakılan arasındaki fark kaybolur. Objenin esas doğası açığa çıkar. Mesela bir çiçeğin özüne baktığımızda orada buluttan yağmura, güneşe, özü çiçek olmayan her şey vardır. Çiçeği çiçek yapan çiçek olmayan her şeydir. İçte olma farklılıkları içte birleştirmektir. Orada bütün engeller kalkar. Barış, sevgi, esenlik, merhamet ve anlayış mümkün olur.