• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-46-Mesihi Yaşamak 2 -Yaşamlara Dokunmak

MESİHİ YAŞAMAK-2
Yaşamlara dokunmak
1.Sakin olmak ve bilmek
Sakin ol ve Tanrı’nın kim olduğunu bil-Mez.46:10 kavramı ile Mesihi yaşam ilişkiler üzerinde yükselir. Yalnızca iyiyi amaçlayan Mesihi yaşam doğal ve gerçek ilişkide gönülleri herkese açan bir yaşamdır. Çiçeği çiçek yapan nasıl su, toprak, bulutsa Mesihi yaşamı da Mesihi yaşam yapan bu Sakin olma ve Tanrı’yı bilerek ilişki içinde bir yaşam sürebilmektir. 2.Yahya’nın dokunuşu
Vaftizci Yahya adeta Mesihe dokunmuş ve hizmetine başlama noktası olmuştur. Bunu yaparken pek istekli olmamasına karşın Efendimiz “doğru olanı bu şekilde yerine getirmemiz gerekir”-Mt.3:15 diyerek bu dokunuşu teşvik etmiş ve önemini belirtmiştir. Dokunuş Ruh’un Mesih içinde yer almasına yol olmuştur.
3.Müjdeci Filipus (Elç.İşl.8)
Talebenin hayatı Mesih’in ve Ruh’un yüreğe dokunuşunda başka yüreklere dokunuş hayatıdır. İstefanos ölümü ile talebeleri harekete geçirmiş ve farklı yerlere gitmelerine yol açmıştır. Müjdeci Filip’te Yahudilerin sevmediği Samiriye’ye gitmiş ve oraya döktüğü Mesihi yaşamı ile oraya bir uyanış getirmiştir. Daha sonra oradan da çöle sevkedilmiş ve Etopyalı hadımın Mesih İsa’ya imanına vesile olmuş sadece bir insana değil, bir halka dokunmaya yol olmuştur.
4.Cüzzamlı
Mesih’e gelen cüzzamlı Mesih İsa’ya “istersen beni temiz kılabilirsin” demişti. Efendimiz İsa elini uzatıp adama dokundu ve “isterim temiz ol”-Mt.8:3 dedi. Elbette burada bu ve benzeri dokunuş anlatımlarında oldukça derin içrek anlamlarda bulunmaktadır. Kısacası dokunma “sakin olma, Tanrı’yı bilme” gibi bir ön yürek bütünlüğü ile Ruh’un işlemesidir. Dokunma yürekledir, düşünce iledir, bakışladır ve sonunda da gerçek bir dokunmadır. Ama hepsi dokunmadır. Ve Mesihi yaşam kendini böylesine içten dokunuşlar ve iyileşmelerdedir. 5.Kanamalı kadın
Elbette dokunuş tanıklığı etrafı, izleyenleri de etkileyecek bir tanıklıktır. Bu nedenle dokunmanın ne denli yürek duası olduğunun farkındalığında olan kişi “dua şalına dokunsam kurtulurum” diyebilecek kadar Mesihi tanıklığın farkındalığında olabilir. Ve kanamalı kadın misali Mesih İsa’ya dokunur. Efendimizin bu kadına cevabı ilginçtir; “cesur ol, kızım! İmanın seni kurtardı”. Burada dokunmanın esas arkasında kurtarıcı olan edinim imanı, gerçek imandır. Ve kadın gerçekten iyileşmiştir. .
6.İlahi işlev Kutsal Ruh
Dokunuşun aslında Efendimiz üzerine inen Ruh’un etkin işleyişinin göstergesidir. Ruh ve aynı zamanda Tanrı’yı bilme kavramında olduğu gibi bilinç esastır. Bilinç insanı hayvandan ayırır. Sakin olup Tanrı’yı bilmek, Mesih’i giyinmek ve Ruh’a mekan hazırlamak demektir. Ve bu yaşam artık küçük yaşamlara ışır. Mesihi yaşamda dokunmanın farkı Ruh ve bilincin bir arada etkinliğidir. Ruh muhteşem işlev ve bilinç bu işlevin anlayış ve merhamet kanalında kullanılmasıdır. Yeter ki, Ruh içselliğimizde tohumlarını bıraksın ve kalıcı olsun ve biz hep o tohumlara dokunup ruhta çocuk olalım. Ve çocuk gibi Ruh ve bilinçte merhamet ve anlayış kanalında her gönüle Mesih’in kurtarış müjdesi ile dokunabilelim.