• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-47-Mesihi Yaşamak 3 - Şükrü Yaşamak

MESİHİ YAŞAM-3
Şükrü yaşamak
Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için isteği budur.-1.Sel.5:18 1.Şükreden olmak
Sofra yaşamın temelidir. Yemek bize adeta evrenin işleyişinin harika bir sonucudur. Bizi besler, bize yaşam sağlar, bizi bir araya getirir. Bu muhteşem işleyişin sonucunu, bu muhteşem lütfu farkındalıkla kabul etmek şükrandır. Bir anlamda şükrü yaşamak sofrada başlar.
2.Sofraya yakından bakmak
Bu anlamda şükür yemekte devreye girer. Ve yaşam pratiği olur. Evren işleyişi yiyeceklerle insana ulaşır. Sevgi ve ihsan insana dokunur ve şükürle insanı alır evrenle bütünler. Yiyecekler iklimin, toprağın, böceğin bir arada çalışması ile soframıza gelir ve sonra bizle bütünleşir. Bizi besler ve bizi dirençli kılar. Yaşam olur. Aynı Mesih’in kurtarışının yüreklerimize gelmesi bize yaşam verip bizi alıp Baba ile bir kılması gibi. Bu pratiği içselleştirmek için sofra güzel bir uygulama alanıdır. Sakin olup, Yaratan’ı bilip, lütfa yiyeceklere dokunmak biz de şükür uyandıracaktır. Bu nedenle kelam “Ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın.-1.Korintliler 10:31 demektedir. 3.Yaratan huzurunda yaşam
Yazılarda sofra önemlidir. Yaşam şabat sofrasında farkındalık kazanır. Fısıh sofrasında da kurtuluş anlam bulur ve Rabbin sofrasında ise Mesih’te lütufla bize sunulan bol yaşam bize yeni yaşam olur. Bir anlamda sofra şükrü yaşamanın pratiğidir. Yaratan huzurunda olmanın belki de ilk basamağıdır.
4.Evren ve ekmek
Fısıh kurbanı ile çöle çıkan İsrail’e “gökten sunulan man” eşlik etmiştir. Man, İsrail’in çölde yürümesi vaat edilen diyara ulaşabilmeleri için hayat kaynağı olmuştur. Evet, mana sofrası ise Mesih İsa’nın “gökten inen yaşam ekmeği” olması ile bizlere dünya denen şu andaki çölümüzde eşlik etmektedir. Bu “şükran sofrasında” sürekli olarak bize hatırlatılıp durulmaktadır. Vaftiz kişinin kendine ölmesi ve dirilmesi ile karşılıksız lütfu edinmesi ve sofra ise bu lütfa şükürle cevap ve karşılıksız alınanı karşılıksız vermeye başlatmaktır. Mesih İsa “Yaşam ekmeği Ben’İm. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz”-Yuh.6:35 demektedir. “Çünkü Tanrı’nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir’-Yuh.6:33 sözleri yine aynı bölümde yer almaktadır.
5.Unutmaya engel
Man nasıl her gün sunulan “ilahi lütufsa”, sofra da sunudur. Şükürle “anlam” kazanır. Mesihi izleyenlerden bazı talebeler hayal kırıklığında izledikleri Efendilerini hemen unutmuşlardı. Emmaus yolunda (Lk.23:13-34) İsa’nın gözlerinin içine baktıkları halde İsa’yı tanımadılar ta ki, şükredip ekmeği bölene dek. Şükrü yaşamakla sofra arasında böyle bir bağ vardır. Yeni doğuşla ekmeği almak adeta şükrü yaşamak ve kendini adamaktır. Ekmeği yemek adeta göğe, güneşe, denize dokunmaktır. Yaşama ve Tanrı egemenliğine.. 6.Yenilenmek ve tazelenmek
a.ekmek ve şarap varlığın maddi temelidir. b.günlük yakarıştır c.herkese açıktır (Gal.3:28; 1.Kor.12:12-27) d.metaforiktir, gökten inen ekmek (Gal.6:48,51) e.Mesih’in ölümüyle bağlantılıdır. Mesihle bir olmak. Yaşamımıza yaşam katmak, tutkularımıza tutku katmak içindir.