• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
YAZILAR VE ÖTESİ


https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET 48- Mesihi Yaşamak 4-Mesihi Giyinin

 MESİHİ YAŞAM-4
Mesih’i giyinin
Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi -Gal.3:27
1.İki İsa
Kristoloji hem tarihsel hem yaşayan İsa’yı inceler. Tarihsel İsa verilere göre yaşamış olan insanoğlu İsa’dır. Yaşayan İsa, yaşayan, kurtaran, ölen ve dirilişi ile sonsuzluğu sunandır. Bu iki İsa bizi dar kapıdan genişliğe ve sonsuzluğa taşıyandır. İkiyi bir kılmışı giyinmek esastır. İnsanoğlu ve Tanrı Oğlu iki İsa’yı tarif eder. Ama yaşamda iki bir olmuştur. Miras yaşama inmiştir. O zaman “Diriliş ve yaşam Ben’im” ifadesinde öğreti sözden ziyade özdedir. Mesih’i giyinmek özü giyinmek, özde dönüşüp değişmektir.Yaşamını çalışmak öğretisini çalışmaktır. Bu dogma ve doktrinlerin çok üstündedir.
2.Yaşamla öğretiş
O’nun yaşamına derinden bakmak Tanrısal karakterlerle buluşmaktır. Mesih’i içe edinmekle Kutsal Ruh bizlerde aktive olur. Bu edinim Mesih’i giyinmedir. Ve giyinme Mesih’in yaşamına derin bakış, pratiklerini yaşamlarımızda açıştır. Öğretişler pratiktedir.İsa, toplumun kenarındakileri ortaya getirir ve toplumu iyileştirme ile meşguldür. Doğalını yaşar, yaşarkende öğretir. Dolayısı ile insanı kendi kaosundan ıslaha kurtarma esas işidir. Bu nedenle Tanrı’nın işlerini yapmak için ne yapmalıyız? diye soran halka Mesih İsa’nın cevabı: "Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir”-Yuh.6:28-29. Ve aynı şekilde İsa “Diriliş ve yaşam Ben’im” demiştir. -Yuh.11:25
3.İlahi düşünce
Üst şuur Tanrısallığın ışımasıdır. Kelam şöyle yazar; “O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü”-Mt.3:16. Bu üst şuurun alta yani insan düzeyinin anlayabileceği bir seviyeye inebilmesidir. Bir anlamda ışıma, aydınlanmadır. Yaşamın gerçeğine dokunma bu üstü giyinmedir. Gökler açılmıştır.
5.Anda gelecek
Hardal tanesi krallık simgesidir. Büyür ve kuşlar dallarına konar. Cennet kapısına varmak için ölmemiz gerekmez. Diri olmamız gerekir. Bu ibadet meselesi değil, pratik meselesidir. Biz “göklerin egemenliğine” gitmeyiz, “göklerin egemenliği” bize gelir. Mesih kapıdır. 6.Yeni doğuşa ve hergün yenilenmeye
Simon, İsrail’in kurtarıcısını bekledi. Mesih’in adanmasında bu “kutlu doğuşu” bereketledi. Doğruydu ve Ruh onunlaydı. Mesih’in doğuşu kurtarışa, Mesih’te doğuş kurtuluşadır. Her bir yeni doğuşta Mesih adeta yeniden doğar.
7.Öğretişe temeller
a.Alma arzusunda yaşam ve bu yaşamdan çıkma-Manastırda yaşamak kolay ama yaşamla b.Yaşam yolu Ben’im-
“Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.-Mt.18:20 “size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim”-Mt.28:20
c.Yol’u görmek O’nu görmek-Yaratan’la karşılaşma Yol’a çıkmakla mümkündür.
d.Öğreten ve öğrenen arasında bağ yoksa anlam yok. İlahiyatçılar bunu unutuyor. e.Bedeniniz İsa’nın bedeni-Yaşayan İsa-Sevginin İsasıdır. Nerde tolerans varsa