• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
YAZILAR VE ÖTESİ


https://www.manayolu.com
Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak!

SOHBET-49- MesihinYaşamak 5- Birlikte Olmak

 MESİHİ YAŞAM-5
Birlikte olmak
Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşçe yaşamak!-Mez.133:1
1.Bir düşüncede olmak
Nissa’lı Gregori tefekkür hayatının ilahi ve bu dünyaya ait olmayan bir hayat olduğunu söylemektedir. Buna rağmen Aziz Basil çalışırken dua edebilmenin mümkün olduğundan bahsetmektedir. Elbette bu yürekten taşan bir dua biçimidir. Topluma ait ve dahil olduğumuzda da Mesihi yaşamı yaşamamız mümkündür. Herseyde önce bunu Efendimiz Mesih İsa’nın yaşamında görürüz. Ama Mesih bedenine dahil olmak burada esas olmalıdır. Kilise topluluktur herkesle Mesih inancının birlikte pratik edildiği pratik alanıdır. Ruh’un işleyişini görüp teşvik olmak ve Mesihi yaşamı ifşa etmek ancak böyle olabilir.
2.Bir kültürü paylaşmak
Manastır kültürü hakkında Thomas Merton’un yazıları vardır. Manastır aslında bir öğrenilenlerin uygulama atölyesidir. Bu atölyede içselliğimiz, barışımız, sevincimiz, esenliğimiz hep ifade bulma, dışarıya yansıtılma ortamı bulmaktadır. Elbette bu atölye yaşam atölyesidir. Yaşam devam eder, her tür iş devam eder. Dışarıdakiler bu atölye ortamını ziyaret ederlerse ve bu atölyede Müjde’nin ifşa ettiği Mesihi yaşam varsa onlarda esenlik, huzur bulurlar. Birlikte yaşanan yaşam mana yolunda berekettir.
3.Bir koruma altında olmak
Kilise yani Mesih bedeni olan topluluk RAB’in hisar olduğu, kale olduğu korunma alanıdır. Birlikte zorluklara göğüs germe, denenmelere dayanma hep bu bedenin içinde olma ile bağlantılıdır. Tanrı’ya halk olma ancak birlikte olmakla, yaşamakla mümkündür.
4.Bir beden olmak
Yuhanna 15’de “Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler” diyor Efendimiz. Sevginin, anlayışın, özgürlüğün meyvesi ancak Mesih düşüncesi ile olur. Bir düşünebilmek, bir yaşayabilmekle olur ve Mesih’le bir olmakla olur. Bu da Mesihi yaşamın esasıdır. Matta 18:20’de bu nedenle “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, aralarındayım” demektedir Mesih İsa. Yeri paylaşma, günlük yaşamı paylaşma, aynı temel öğretileri izleme, sadece uyum getirecek cümleler kurabilme, kendi içselliğimizi ve anlayışımız paylaşabilme ve herkese saygı gösterme esasında Mesihi yaşam hayat felsefemizdir. Bu felsefe üzerinde Mesih talebeleri her yerde huzur ve barış içinde olabilirler.
5.Bir ruhta olmak
Kutsal Ruh bu bedenin yönlendiricisidir. Parmağa çekiç vurulduğunda bütün beden etkilenmektedir. Ama bu Ruh’un doluluğunda böyledir. Topluluk ruhla doluysa yaşayan bir topluluktur. Ruh varsa sevgi ve anlayış vardır. Kilise İsa’nın umududur. Kilise Mesih’in mistik bedenidir. Baba ve Oğul ve Kutsal Ruh’la insanlık bu topluluk içinde karşılaşır. Transform için iyileştirme ve koruma kilisededir. Mesih İsa’nın varlığını kiliselerimizde hissettirebiliyor muyuz? Sadece bizlerin İsa Mesih’e değil, İsa Mesih’inde dünyanın içinde kendi hizmetini sürdürmek için talebelerine ihtiyacı var.