• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
28.Gün

Şahrit ve Minha (Sabah ve Öğle sonrası İbadeti ) için okuma

Göklerin Hükümranlığı, bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde, gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır… Göklerin Hükümranlığı bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Matta 13:31-33

 


 

Arvit (Akşam İbadeti) için okuma

Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu (yürekten sevdiğini) verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.Allah, Oğlunu (yürekten sevdiğini) dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır..Yargı da şudur: dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez. Ama gerçeği uygulayan kişi, yaptıklarını Allah’a dayanarak yaptığı belli olsun diye ışığa gelir. Yuhanna 3:16-21

 


 

Zenginlik ve Ebedi Hayat

Efendimiz İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O'na, «İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?» diye sordu. İsa ona, «Bana neden iyi diyorsun?» dedi. «İyi olan tek biri var, O da Allah’dır. O’nun buyruklarını biliyorsun: `Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, kimsenin hakkını yeme, annene babana saygı göster.'»Adam, «Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum» dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, «Bir tek eksiğin var» dedi. «Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.»Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, «Varlıklı kişilerin Allah hükümranlığına girmesi ne güç olacak!» dedi. Öğrenciler O'nun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, «Çocuklar» dedi, «Allah’ın Hükümranlığına girmek ne güçtür! Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Allah Hükümranlığına girmesinden daha kolaydır.»Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, «Öyleyse kim kurtulabilir?» diyorlardı. İsa onlara bakarak, «İnsanlar için bu imkânsız, ama Allah için değil. Allah için her şey mümkün» dedi. Petrus O'na, «Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik» demeye başladı.«Size doğrusunu söyleyeyim» dedi İsa, «benim ve Müjde'nin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.» Markos 10:17-2