• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • ALL SAİNTS MODA KİLİSESİ
29.Gün

Şahrit ve Minha (Sabah ve Öğle sonrası İbadeti ) için okuma

İyi tohumu eken insanoğludur. Tarla ise dünyadır. İyi tohum, göksel hükümranlığın oğluları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman, İblis’tir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılar ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır… Doğru kişiler o zaman Babaları’nın hükümranlığında güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin! Matta 13:37-43

 


Arvit (Akşam İbadeti) için okuma

Geçici olan yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Allah O'na bu onayı vermiştir…Allah’
ın işi O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir..gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. Çünkü Allah’ın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir…Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz…Ama ben size dedim ki, `Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Yuhanna 6:27-38


En büyük buyruk

Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel bir cevap verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O'na, «Tüm buyrukların en önemlisi hangisidir?» diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: «En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Allahımız olan RAB tek RAB'dir. Allahın olan RAB'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İkincisi de şudur: `Komşunu kendin gibi sev.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.»Din bilgini İsa'ya, «İyi söyledin, öğretmenim» dedi. «`Allah tektir ve O'ndan başkası yoktur' demekle doğruyu söyledin. İnsanın Allah’ı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir.»İsa, onun akıllıca cevap verdiğini görerek, «Sen Allah’ın Hükümranlığından uzak değilsin» dedi. Bundan sonra kimse O'na soru sormaya cesaret edemedi.-Markos 12:28-34