ALL SAINTS MODA

KİLİSEMİZ
1878 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİR. BİR ANGLİKAN KİLİSESİDİR. GÜNÜMÜZDE HALA AKTİF BİR PROTESTAN KİLİSESİDİR. İBADET DİLİ TÜRKÇEDİR KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İÇİN DE KAPILARI SÜREKLİ OLARAK HALKIMIZA AÇIKTIR.
KELAMDAN DAMLALAR
DAR KAPIDAN GİRİN. ÇÜNKÜ YIKIMA GÖTÜREN KAPI GENİŞ. BU KAPIDAN GİRENLER ÇOKTUR. OYSA YAŞAMA GÖTÜREN KAPI DAR YOL DA ÇETİNDİR. BU YOLU BULANLAR AZDIR. MATTA-7:13-14
KİLİSE TAKVİMİ
DİRİLİŞ DÖNEMİ-(PASKALYA) PASKALYA KUTLAMASI GÜNÜ OLAN 4 NİSAN'DA BAŞLAMIŞ VE 23 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK OLAN DÖNEMDİR. BU DÖNEMİN RENGİ BEYAZ YA DA ALTIN SARISIDIR. YÜKSELİŞ GÜNÜ 13 MAYIS'TADIR. PENTEKOST-KUTSAL RUH KUTLAMASI İSE 23 MAYIS GÜNÜDÜR.
İBADET VE ZİYARET
BİR TÜRLÜ BİTMEK BİLMEYEN PANDEMİ NEDENİ İLE KİLİSEMİZDE TOPLU İBADETLER YAPILAMAMAKTADIR. ÖNEMLİ KONLARI İÇİN TELEFON VE E-POSTA İLE ULAŞABİLMENİZ MÜMKÜNDÜR. SAĞLIK VE ESENLİKLE KALIN.
NİCE KUTLU GÜNLERE SAĞLIK VE ESENLİKLE

  Mabet, kutsal yazıların temelindedir. Bir bina değildir işaret edilen aslında. Mabet, kendi dar alanından çıkabilen insan için adeta Yüceler Yücesine somutta açılmış alandır. Önce Musa'da çadırla simgeleşmiş ve Yol'a çıkmışların hep arasında onların hareketleri halinde onlarla hareket eden olmuştur. Ve sonra hedefe ulaşıldıktan sonra Süleyman Mabedi ile somutta en doruk noktaya ulaşmıştır. VE Mesih İsa ise Mabet'in esas gönüller olduğunu ve bunun için kapıların açılması ve gönüllerin Mesih İsa ile buluşması gerektiğini duyurmuştur. Ve artık gönül ilk mabet olan Aden bahçesi yolculuğunda buluşma çadırı ile çöl yolculuğuna devam etmiş ve bu yolculuğu tamamlamış olma bilincinde ve somutta da tek ve esaslı bir mabedi inşa etme algısında bir anlamda olgunlaşmıştır. Olgunlaşmıştır çünkü Mesih Müjdesinde artık mabet tam olarak insandır. Mesih gönlü ile Yüce O'lan insanda mekan kurmuş ve Ruh'un rehberliği ile Yol gönül mabedinden geçer olmuştur. Ta ki, yeni bir yer ve yeni bir gök, yani yepyeni Aden'e varılana dek te bu yol böyle devam edecektir. Nefsi inkar edip, çarmıhı yüklenip, Mesih'i izlemeye.. Esenlikle kalın, Işıkla kalın 

Karanlıkta kalan halk ışık gördü

 

Mesih Talebesi Olmak

MESİH TALEBESİ OLMAK

1.İki yol

İnsan içselliği için iki yol vardır. Mana yolu ya da acılar yolu. Mana yolu, karşılıksızlık ilkesinde verme arzusunun etkin olduğu yoldur. Acılar yolu ise, kişinin kendi çıkarı için alma arzusunun etkin olduğu yoldur. Dindar olmak bir kişinin "mana yolunda" olduğuna işaret değildir. Sevgi ve ihsan O'lan Yüceler Yücesine suret olma yolunda kişinin karşılıksızlık ilkesinde veren olmaya dönüşüp değişmesi kişinin "mana yolunda" olduğuna işarettir. 

2.Hedefi vuramama

Çıkar için alma yolundaki insan dindar da olsa kendi egosunun kölesidir. Madde ile sınırlıdır. Suretsiz O'lana suret olmak üzere yaratılmış olma gayesinde hareket edemez. Dolayısı ile "hedefi vuramaz". Mesihte insanlığa açıklanan "dönüşüm ve değişim" müjdesi insanı yaratılma gayesine taşımak için insanlığa "YOL" olmuştur. Bu Yol için Mesih İsa'da diri Kelam, Nurdan Nur olarak bizle bütünleşip insanı dönüştürüp değiştirmek için "kendisini feda etmiştir".

3.Talebe olmak

Bu iki yoldan biri olan ve "acılar yolunda" yürüyen insan Mesih'le insanlığa sunulan "dönüşüm-değişim" müjdesini yüreğine almakla "mana yoluna" girer. Mesih İsa'yı ve Müjdesini yürekte açan bu kişi Kutsal Ruh'un doluluuğunda yepyeni bir yaşama kararlı adımlarla yürümeye başlar. O artık hedefi vuramayan bir kişi olmaktan yaratılış gayesine dönüşüp değişendir. Bu yeni doğuş yaşamı Mesih'te ve Ruh'da Işıklar Babasından suret olmayı talep eden bir yaşamdır. Mesih İsa'da Ruh'la yepyeni bir yaşama doğanlar artık Işığa talebe olmuşlardır. 

4.Yaratana yürümek

Yüreğin ve yaşamın dönüşüm ve değişmesinin sürekliliği talebenin "yeni yaşamı" gerçekten talep edip içselliğine edinmesi ile söz konusudur. Bunun için Mesih'i seviyesini yaşama indirgemek için talebenin bazı yaşam pratiklerini yaşamına indirgemesi gerekmektedir. Bu yaşam pratiklerini şöyle özetlemek mümkündür; 

1.Yeni yaşamı birlikte gönenebileceği ve Ruh'ta ve gerçekte ibadet edebileceği bir "mana gurubu" (kilise ya da kelam gurubu) bulmalıdır.

2.Yeni yaşamı yaşamına indirgemesine yardımcı olacak ve mana konularında güvenebileceği bir mana rehberi (Kelam öğretmeni, pastör, diyakon) edinmelidir.

3.Kelam ve mana üzerinde esaslı bir çalışma yapabilmek için güvenilir kaynaklara ulaşmalıdır. 

4.Ruhsal ve Sembolik sakramentlerin esas anlamlarını bilmek kaydı ile "Vaftiz-Sudan geçme" ve "Evkaristiya-Şükran sofrası" gibi sakramentleri yerine getirmelidir. 

5.Mesih İsa'nın yaşamında duaya verdiği önemi hep göz önünde bulundurarak özellikle Sabah, Öğlen ve Akşam dualarına elden geldiğince önem vermeli, diğer Mesih talebeleri ile bir arada "Kelam ve Şükran İbadetlerine" yine elden geldiğince katılım göstermelidir.