ALL SAINTS MODA

KİLİSEMİZ
1878 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİR. BİR ANGLİKAN KİLİSESİDİR. GÜNÜMÜZDE HALA AKTİF BİR PROTESTAN KİLİSESİDİR. İBADET DİLİ TÜRKÇEDİR KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ İÇİN DE KAPILARI SÜREKLİ OLARAK HALKIMIZA AÇIKTIR.
KELAMDAN DAMLALAR
BENDE KALIN, BEN DE SİZDE KALAYIM. BENDE KALAN VE BENİM KENDİSİNDE KALDIĞIM KİŞİ ÇOK MEYVE VERİR..EĞER BENDE KALIRSANIZ VE SÖZLERİM SİZDE KALIRSA, NE İSTERSENİZ DİLEYİN, SİZE VERİLECEKTİR.-YUHANNA 15'DEN
KİLİSE TAKVİMİ
ALÇALIŞ DÖNEMİ-(LENT DÖNEMİ)-ORUÇ 17 ŞUBAT-KÜL ÇARŞAMBASI-ORUÇ AYI 01 NİSAN-PASKALYA ÖNCESİ PERŞEMBE 02 NİSAN-İYİ CUMA-HAÇLANIŞ VE ÖLÜM 03 NİSAN-KUTSAL CUMARTESİ-MEZARA 04 NİSAN-DİRİLİŞ (PASKALYA)
İBADET VE ZİYARET
PANDEMİDEN ÖTÜRÜ KİLİSEMİZ,"KELAM SOHBETLERİ VE VAKİT İBADETİ" İÇİN YALNIZ SALI GÜNLERİ SAAT 14.00-15.30 ARASI AÇIKTIR. ÖNEMLİ KONULAR İÇİN TELEFON VE E-MAİL İLE ULAŞABİLMENİZ MÜMKÜNDÜR. SAĞLIK VE ESENLİKLE KALIN
ORUÇ DÖNEMİ GÖNÜLLERE ESENLİK VE BEREKET GETİRSİN

  Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız'a oruçlu görünesiniz..-Matta 6:5-8

ORUÇ AYI-ALÇALIŞ DÖNEMİ (Lent) GÖNÜLLERE ESENLİK VE BEREKET GETİRSİN...

17 Şubat 2021-Kül Çarşambası-Oruç arifesi

18 Şubat 2021-03 Nisan 2021-Oruç dönemi

04 Nisan 2021-Paskalya Bayramı (Diriliş)

Karanlıkta kalan halk ışık gördü

 

Mesih Talebesi Olmak

MESİH TALEBESİ OLMAK

1.İki yol

İnsan içselliği için iki yol vardır. Mana yolu ya da acılar yolu. Mana yolu, karşılıksızlık ilkesinde verme arzusunun etkin olduğu yoldur. Acılar yolu ise, kişinin kendi çıkarı için alma arzusunun etkin olduğu yoldur. Dindar olmak bir kişinin "mana yolunda" olduğuna işaret değildir. Sevgi ve ihsan O'lan Yüceler Yücesine suret olma yolunda kişinin karşılıksızlık ilkesinde veren olmaya dönüşüp değişmesi kişinin "mana yolunda" olduğuna işarettir. 

2.Hedefi vuramama

Çıkar için alma yolundaki insan dindar da olsa kendi egosunun kölesidir. Madde ile sınırlıdır. Suretsiz O'lana suret olmak üzere yaratılmış olma gayesinde hareket edemez. Dolayısı ile "hedefi vuramaz". Mesihte insanlığa açıklanan "dönüşüm ve değişim" müjdesi insanı yaratılma gayesine taşımak için insanlığa "YOL" olmuştur. Bu Yol için Mesih İsa'da diri Kelam, Nurdan Nur olarak bizle bütünleşip insanı dönüştürüp değiştirmek için "kendisini feda etmiştir".

3.Talebe olmak

Bu iki yoldan biri olan ve "acılar yolunda" yürüyen insan Mesih'le insanlığa sunulan "dönüşüm-değişim" müjdesini yüreğine almakla "mana yoluna" girer. Mesih İsa'yı ve Müjdesini yürekte açan bu kişi Kutsal Ruh'un doluluuğunda yepyeni bir yaşama kararlı adımlarla yürümeye başlar. O artık hedefi vuramayan bir kişi olmaktan yaratılış gayesine dönüşüp değişendir. Bu yeni doğuş yaşamı Mesih'te ve Ruh'da Işıklar Babasından suret olmayı talep eden bir yaşamdır. Mesih İsa'da Ruh'la yepyeni bir yaşama doğanlar artık Işığa talebe olmuşlardır. 

4.Yaratana yürümek

Yüreğin ve yaşamın dönüşüm ve değişmesinin sürekliliği talebenin "yeni yaşamı" gerçekten talep edip içselliğine edinmesi ile söz konusudur. Bunun için Mesih'i seviyesini yaşama indirgemek için talebenin bazı yaşam pratiklerini yaşamına indirgemesi gerekmektedir. Bu yaşam pratiklerini şöyle özetlemek mümkündür; 

1.Yeni yaşamı birlikte gönenebileceği ve Ruh'ta ve gerçekte ibadet edebileceği bir "mana gurubu" (kilise ya da kelam gurubu) bulmalıdır.

2.Yeni yaşamı yaşamına indirgemesine yardımcı olacak ve mana konularında güvenebileceği bir mana rehberi (Kelam öğretmeni, pastör, diyakon) edinmelidir.

3.Kelam ve mana üzerinde esaslı bir çalışma yapabilmek için güvenilir kaynaklara ulaşmalıdır. 

4.Ruhsal ve Sembolik sakramentlerin esas anlamlarını bilmek kaydı ile "Vaftiz-Sudan geçme" ve "Evkaristiya-Şükran sofrası" gibi sakramentleri yerine getirmelidir. 

5.Mesih İsa'nın yaşamında duaya verdiği önemi hep göz önünde bulundurarak özellikle Sabah, Öğlen ve Akşam dualarına elden geldiğince önem vermeli, diğer Mesih talebeleri ile bir arada "Kelam ve Şükran İbadetlerine" yine elden geldiğince katılım göstermelidir.