Verification: c4fe85901a540d36
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=905527191000
  • https://www.instagram.com/allsaintsmoda/
  • https://www.youtube.com/channel/UCU0zOa2TN4U48OG6aY5w8zA

ALL SAINTS MODA

KİLİSEMİZ
Kilisemiz 1878 yılında inşa edilmiştir. Bir Anglikan kilisesidir. Günümüzde cemaatini, çoğunluğu Kadıköylü Türk Hristiyan vatandaşları oluşturmaktadır. İbadet dili Türkçedir. Kültür ve sanat etkinlikleri için de kapılarımız her zaman halkımıza açıktır.
DÜĞÜN & KONSER ORGANİZASYON
Akustik Düzeninde, Konser, Resital, Düğün için bizim ile iletişime geçiniz.
KELAMDAN DAMLALAR
“Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler.” ‭‭2.TİMOTEOS‬ ‭2:16‬ ‭ Çoğu zaman o kadar boş sözlerle vakit geçiriyoruz ki, hatta bazen kendi içselliğimizi kendi sözlermizle etkiliyor ve bozuyoruz. Bu oruç ve alçalış döneminde belki bu konuda bile oruca girmek bize büyük bereketleri de beraberinde getirecektir.
KİLİSE TAKVİMİ
Kilise Takvimi Alçalış Dönemi Paskalya'nın Beşinci Pazarı * Elçiler'in İşleri 11:1-16 - * Mezmurlar 67 - * Vahiy 21:9-14, 21-27 - * Yuhanna 16:23-33 - * Beyaz Renk Dönemi
İBADET VE ZİYARET
İbadet ve ziyaret Kelam ve Şükran Ayini Her Pazar 11.00-12.15 arasındadır. İbadet ve ziyaret dışı görüşme talebi için randevu alınması gereklidir. SAĞLIK VE ESENLİKLE KALIN.

Mesih Talebesi Olmak

MESİH TALEBESİ OLMAK

1.İki yol

İnsan içselliği için iki yol vardır. Mana yolu ya da acılar yolu. Mana yolu, karşılıksızlık ilkesinde verme arzusunun etkin olduğu yoldur. Acılar yolu ise, kişinin kendi çıkarı için alma arzusunun etkin olduğu yoldur. Dindar olmak bir kişinin "mana yolunda" olduğuna işaret değildir. Sevgi ve ihsan O'lan Yüceler Yücesine suret olma yolunda kişinin karşılıksızlık ilkesinde veren olmaya dönüşüp değişmesi kişinin "mana yolunda" olduğuna işarettir. 

2.Hedefi vuramama

Çıkar için alma yolundaki insan dindar da olsa kendi egosunun kölesidir. Madde ile sınırlıdır. Suretsiz O'lana suret olmak üzere yaratılmış olma gayesinde hareket edemez. Dolayısı ile "hedefi vuramaz". Mesihte insanlığa açıklanan "dönüşüm ve değişim" müjdesi insanı yaratılma gayesine taşımak için insanlığa "YOL" olmuştur. Bu Yol için Mesih İsa'da diri Kelam, Nurdan Nur olarak bizle bütünleşip insanı dönüştürüp değiştirmek için "kendisini feda etmiştir".

3.Talebe olmak

Bu iki yoldan biri olan ve "acılar yolunda" yürüyen insan Mesih'le insanlığa sunulan "dönüşüm-değişim" müjdesini yüreğine almakla "mana yoluna" girer. Mesih İsa'yı ve Müjdesini yürekte açan bu kişi Kutsal Ruh'un doluluuğunda yepyeni bir yaşama kararlı adımlarla yürümeye başlar. O artık hedefi vuramayan bir kişi olmaktan yaratılış gayesine dönüşüp değişendir. Bu yeni doğuş yaşamı Mesih'te ve Ruh'da Işıklar Babasından suret olmayı talep eden bir yaşamdır. Mesih İsa'da Ruh'la yepyeni bir yaşama doğanlar artık Işığa talebe olmuşlardır. 

4.Yaratana yürümek

Yüreğin ve yaşamın dönüşüm ve değişmesinin sürekliliği talebenin "yeni yaşamı" gerçekten talep edip içselliğine edinmesi ile söz konusudur. Bunun için Mesih'i seviyesini yaşama indirgemek için talebenin bazı yaşam pratiklerini yaşamına indirgemesi gerekmektedir. Bu yaşam pratiklerini şöyle özetlemek mümkündür; 

1.Yeni yaşamı birlikte gönenebileceği ve Ruh'ta ve gerçekte ibadet edebileceği bir "mana gurubu" (kilise ya da kelam gurubu) bulmalıdır.

2.Yeni yaşamı yaşamına indirgemesine yardımcı olacak ve mana konularında güvenebileceği bir mana rehberi (Kelam öğretmeni, pastör, diyakon) edinmelidir.

3.Kelam ve mana üzerinde esaslı bir çalışma yapabilmek için güvenilir kaynaklara ulaşmalıdır. 

4.Ruhsal ve Sembolik sakramentlerin esas anlamlarını bilmek kaydı ile "Vaftiz-Sudan geçme" ve "Evkaristiya-Şükran sofrası" gibi sakramentleri yerine getirmelidir. 

5.Mesih İsa'nın yaşamında duaya verdiği önemi hep göz önünde bulundurarak özellikle Sabah, Öğlen ve Akşam dualarına elden geldiğince önem vermeli, diğer Mesih talebeleri ile bir arada "Kelam ve Şükran İbadetlerine" yine elden geldiğince katılım göstermelidir.