07. Ağustos2022 Pazar

Kelam ve Şükran Ayini Vaaz Özet 

 

KORKU VE ANKSİYETENİN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK -3


Ben neredeysem, siz de oradasınız
-Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracak. -Yuh.12:26
-İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin ol.-İb.11:1 -Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin. Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Tomas, “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” dedi. İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez..”-Yuh.14:1-6
I.
Bizi ne bekliyor?

1.İlk çalışmamızda “dur ve korkularınla yüzleş” dedik.-Filipililer 4:6-7, İkinci çalışmamızda “Korkuyla kutsallığı hedeflemeden” bahsettik. -1.Kr.18:20-40, Vah.3:21, Ve şimdi de “Ben nerdeysem sizde ordasınız” -İbr.11:1, Yuh.12:26 konusu üzerinde duracağız. 2.Bir hasta doktoruna; “ölmekten çok korkuyorum, diğer tarafta bizi ne bekliyor?” diye sordu. Doktor; “bilmiyorum” diye cevap verdi. Adam: “hem de samimi bir hristiyan olduğun halde mi bilmiyorsun” dedi. O sırada doktor kapıyı açmıştı ve bir köpek büyük bir heyecanla odaya daldı ve doktorun kucağına atlamaya çalıştı. İşte o sırada doktor hastasına: “köpeğe dikkat ettin mi? “ diye sordu ve devam etti; “Köpeğim buraya daha önce hiç gelmemişti ve bu odayı hiç bilmiyordu. Ama bildiği tek şey efendisinin burda olduğuydu. Bu nedenle Efendimin diğer tarafta olmasını bilmem, yeterliden de öte”.
II.
Yol’u bulmak

1.Herkes önderlik edemez. A noktasından B noktasına insanları taşımak kolay değildir. İsa Mesih talebelerini bu dünyanın krallığından, sonsuz krallığa götürmek için geldi.
2.Mesih İsa, çarmıha gitmeden önce talebeleriyle buluştuğunda onlara “yüreğiniz sıkılmasın” dedi. A noktasından B’ye yolu biliyordu.
3.Ve yine Tomas sordu: “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” Bu bir parti için yol tarifi sorusu değildir. Sonsuzluk Yol’u için sorudur.
III.
Hristiyan için Yol İsa’dır

1.İsa, oldukça net ve basit bir cevap “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” cevabı çok önemlidir. 2.Elbette sonra tartışılan konu Mesih İsa’nın Yol’mu yoksa Yollardan biri mi olduğudur.

IV.
Hristiyanlığın kibri mi?

1.Hiç kuşkusuz çoğulcu bir toplumdayız. Ve inananlar “tek yol İsa” diyor.
2.Bu bazen bütün dünyanın Tanrı’ya ait olduğu unutularak ifade ediliyor.
3.Tanrı’ya yolların çok olduğu kesin ama Baba’ya öze ulaşım yolu Mesih’te..
V.
Mesih’in tekliği

1.Öz’e yolculuk için kişinin yüreğine Mesih’i alması esası ya da bu seviyeyi edinmesi esası 2.Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü.- Rom.5:8 Burada gerçeği yüreklere kazıma uğruna kendini feda eden tek Yol’a işaret var. İsa Mesih, “Ben olmaksızın kimse Tanrı’ya gelemez” demiyor. “Baba’ya gelemez” diyor. Bütün yollar Tanrı’ya doğru yönelir. Ama sonunda bir ayrım söz konusudur. 1.Yuh.1:12-13 önemlidir; Mesih’i kabul edenlere Tanrının çocukları olma hakkının verildiği vurgulanıyor. 3.Kul değil dost..Tanrı ile böylesine bir bütünlüğün tek Yol’unun Mesih’le olduğu esas. Yuh.15:15

 

07. Ağustos 2022 

Kelam ve Şükran Ayini İlahiler

1.
Sen ya RAB, zengin yüreklisin!
Döktün engin sevginden,
Sen ya RAB, öyle sevdin!
Biz günah içinde ölüyken.
Yaşam verdin bize Mesih'te!
Sen bizi Mesih'le birlikte, diriltip kutsal yerlerde;
Sen bizi Mesih'le birlikte, diriltip kutsal yerlerde;
Oturttun!
2.
Tanrı’ya zafer kazanırız, düşmanları yenecek O’dur!
Zaferini şarkıyla kutlarız, Mesih Kral!
Tanrı zaferi kazanı, halkını kurtardı,
Sözü düşmanı yok etti,
Dünya görecek çünkü Tanrı’yla..
3.
Sözün adımlarıma ışık ve yoluma nur olur.
Ne zaman korksam, yolumdan sapsam,
Sen yine benimlesin; Bana yakınsın içim güven dolar.
Benimle ol sona dek!
Sözün adımlarıma ışık ve yoluma nur olur.
Hiç unutamam bana olan sevgini.
Kalbim Senin için çarpar. Rab önderim ol!
Beni Sen’de tut! Seveceğim sona dek!
4.
Sen göksel Babasın, ben Senin evladın
Yardım et bana Sen’de kalayım Yardım et bana ey yüce Allah’ım
Sen göksel Kralsın, ben Senin hayranın
Yardım et bana Sen’le olayımYardım et bana ey yüce Allah’ım. –(Mahur)

5.
Sevinç günü! Yüreğimden o gün Rab’be teslim oldum.
Kalbim coşar sevincimden, ben İsa’da rahat buldum.

Sevinç günü ve af günü! Rab kaldırdı suç yükümü.
Bana verdi yardımını ve lütfundan da tattırdı halleluya! Sevinç günü ve af günü! Rab kaldırdı suç yükümü.

Sevinç günü beni kılan, tatlı Mesihime tabi!
Yüreğimi her günahtan, arıtsın O’nun sevgisi! (sevinç günü)

Artık Rab’bin evladından sayılırım ben günahkar!
Baba her gün ben emrinden, hoşnudum sevincim artar.

Böylece o kefarette, kımıldatmaz temel buldum.

Aracımdır İsa gökte, sevinç ile geçer ömrüm!