KUTSAL OLAN

 

Kutsal,kutsal,kutsaldır, Her şeye gücü yeten Rab Allah!

Var olmuş, var olan ve gelecek olan Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın

Çünkü her şeyi sen yarattın; Her şey senin isteğinle yaratılıp var oldu.

 

Övgü, saygı, yücelik ve güç, sonsuzlara dek tahtta oturanın ve kuzunun olsun!

 

Taht üzerinde oturana ve kuzuya, Ebedler ebedince Bereket ve hürmet ve izzet ve Kudret olsun

 

Amin

 

Övgü, yücelik,bilgelik Şükran, saygı, güç, kudret Sonsuzlara dek Tanrımızın olsun!

 

Amin

 

(Vahiy 4,5 ve 7'den)