MESİH TALEBESİNİN İNANÇ VE UYGULAMALARI

1-TANRI'YI VE MESİH İSA'YI TANIMAK

 

1.Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.-Yuhann 17:3  

 

2-KUTSAL RUHU KABUL ETMEK                                                

 

2.Gerçeğin Ruh'unu verecek, dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanrı. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacak.-Yuhanna 14:17 

 

3-TANRI'YI VE İNSANI SEVMEK

 

3.Tanrın RAB'bi bütün yüreğinle bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İlk ve en önemli buyruk budur; ilkine benzeyen ikinci buyruk da şudur; "komşunu kendin gibi seveceksin" kutsal yasanın tümü ve peygamberlik sözleri bu iki buyruğa dayanır.-Matta 22:37-40

 

4-NEFSİ İNKAR EDEBİLMEK

 

4.Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin -Matta 16:24  (Çünkü) Yol, gerçek ve yaşam Ben'im-Yuhanna 14:6V-

 

5-TÖVBE İLE ADANMIŞ OLMAK                                                 

(Vaftiz-Sudan geçmek ve Evkarist - Şükran sofrası katılmak)

 

5.Sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliğine giremez-Yuhanna 3:5..Bu (ekmek) sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır -Luka 22:17-19

 

6-SONSUZLUK BİLİNCİNİ EDİNMEK

 

6.Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır -Yuhanna 11:24 İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama üçüncü gün dirilecek -Matta 17:23

 

7-RUH'TA VE GERÇEKTE İBADET ETMEK

(Yaşamı inançla bütünlemek ve ibadeti içselleştirip her güne taşımak)

 

7.Dünyanın ışığı sizsiniz..Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Baba'nızı yüceltsinler-Matta 5:14-16 Tövbe edin! Çünkü göklerin Egemenliği yaklaştı -Matta 4:17 Tanrı Ruh'tur ve O'na ibadet edenler de Ruh'ta ve gerçekte ibadet etmelidirler.-Yuhanna 4:24 Dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.-Matta 6:6