ON EMİRLE YAŞAM

 

1.Yaratan’ın tekliği (Bütünlük)

 

Karşında başka ilahların olmayacaktır.-Çıkış 20:3

Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur.-Markos 12:32

2.Eşsizliği (Suretsizlik)

 

Kendin için oyma put…hiç suret yapmayacaksın.-Çıkış 20:4

Tanrı Ruh’tur.-Yuhanna 4:24 Yalnız O’na kulluk edeceksin.-Matta 4:10

3.İsmindeki gücü (Tekrarsızlık)

 

Tanrın RAB’bin ismini boş yere ağza almayacaksın.-Çıkış 20:7

Hiç and etmeyin.-Matta 5:34

4.Farkındalığın önemi (Kararlılık)

 

Şabat gününü kutsamak için onu hatırında tut.-Çıkış 20:8

İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için oldu.-Markos 2:27

5.İnsan soyuna saygı

 

Babana ve Annene hürmet et.-Çıkış 20:12

Babana ve Annene hürmet edeceksin.-Matta 10:37

6.Hayata saygı

 

Katletmeyeceksin.-Çıkış20:13

Kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır.-Matta 5:22

7.Bedene saygı

 

Zina etmeyeceksin.-Çıkış 20:14

Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.-Matta 5:40

 

8.Mülke saygı

 

Çalmayacaksın.-Çıkış 20:15

Eğer biri seninle mahkemeye gidip, senin gömleğini almak isterse, ona abanı da bırak.-Matta 5:40

 

9.Hakka saygı

 

Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin.-Çıkış 20:16

İnsanlar söyleyecekleri her boş söz için hüküm gününde hesap vereceklerdir.-Matta 12:36

 

10.Özel hayata saygı

 

Komşunun evine tamah etmeyeceksin.-Çıkış 20:17

İyi bakın ve kendinizi her türlü tamahkarlıktan sakının; çünkü insanın hayatı kendisinde olan şeylerin

çokluğunda değildir.-Luka 12:15